Brukeropplevelse (UX):
Slik skaper du fornøyde brukere

Brukeropplevelse (UX) er et viktig begrep innen design og utvikling av digitale produkter og tjenester

 • Bli kjent med dette begrepet og hvorfor det er viktig
 • Finn tips til hvordan du kan forbedre opplevelsen brukerne dine får på nettstedet ditt
UX-og-fornoyde-brukere-nettsider
Publisert: 31/05/2023

Begrepet refererer til hvordan brukerne opplever og samhandler med dine produkter eller tjenester.

En god brukeropplevelse er essensiell for å skape fornøyde brukere, og oppnå suksess og måloppnåelse på nettsiden din

I denne artikkelen vil vi utforske hva brukeropplevelse er, hvorfor det er viktig, elementene som påvirker det, og hvordan man kan forbedre det.

Hva er brukeropplevelse (User Experience)?

Brukeropplevelses (UX-design) handler om å øke brukertilfredsheten (for apper og nettsteder) ved å forbedre brukervennligheten, tilgjengeligheten og effektiviteten av brukerens interaksjon med nettstedet eller appene.

I praksis handler dette om hvordan en bruker samhandler med et digitalt produkt eller en tjeneste. 

Det omfatter alt fra det første møtet med produktet eller tjenesten, til navigasjon, funksjonalitet, design og opplevelsen av å oppnå målet sitt. 

User-Experience-handler-om-en-god-opplevelse-paa-nettstedet-ditt

Evner du å skape en god opplevelse på nettsiden din?

UX-design fokuserer på brukernes opplevelse av å bruke produktet ditt. «Produktet» strekker seg utover den fysiske varen eller tjenesten du selger. 

Det omfatter også innholdet du produserer for å nå ut til forbrukerne dine, og etablere kontakt med dem før de i det hele tatt har berørt produktene dine.

 • En god brukeropplevelse er intuitiv, effektiv, engasjerende og tilfredsstillende for brukeren.
 • Målet med UX-design er å skape et nettsted eller en applikasjon som er enkel å bruke og ikke forvirrende for brukerne.

Hvorfor er brukeropplevelse viktig?

En god brukeropplevelse er avgjørende for å oppnå suksess på nettet. Når brukere opplever et produkt eller en tjeneste som brukervennlig og tilfredsstillende, er de mer tilbøyelige til å bli engasjert, konvertere og bli lojale kunder. Dårlig brukeropplevelse kan derimot føre til frustrasjon, høy fluktfrekvens og misfornøyde besøkende.

Nettstedet ditt kan være det mest effektive markedsføringsverktøyet du har til rådighet. Det fungerer som din salgsrepresentant 24/7, og kan derfor være din mest verdifulle eiendel og en nøkkelfaktor i markedsføringen din.

Å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet ditt eller mobilappen din kan bidra til å øke virksomheten din på flere måter enn du kanskje tror. Brukeropplevelsen på nettstedet ditt kan spille en betydelig rolle i å skape positive endringer.

Elementer i en god brukeropplevelse

# Brukervennlighet

En viktig del av brukeropplevelse er brukervennlighet. Dette innebærer at produktet eller tjenesten skal være enkel å bruke og forstå. Grensesnittet bør være intuitivt og ha tydelige instruksjoner og tilbakemeldinger.

# Tilpasset alle dingser og flater

Brukere forventer å kunne få tilgang til informasjon og utføre oppgaver uansett hvilken enhet de bruker, og et responsivt design sikrer en sømløs opplevelse uavhengig av skjermstørrelse.

# Lastetid

En annen viktig faktor for brukeropplevelse er lastetiden. Brukere forventer rask og responsiv lasting av nettsider og applikasjoner. Lange lastetider kan føre til at brukere mister tålmodigheten og forlater nettstedet.

# Navigasjon

En god navigasjonsstruktur er avgjørende for en god brukeropplevelse. Brukere skal enkelt kunne finne det de leter etter uten å måtte lete gjennom komplekse menystrukturer. En klar og logisk navigasjon bidrar til å guide brukeren og gjøre opplevelsen mer flytende.

Brukeren-faar-gode-asosiasjoner-til-dine-produkter-og-tjenester-gjennom-vellykket-UX

Hvordan forbedre brukeropplevelsen?

For å forbedre brukeropplevelse er det viktig å bruke forskningsmetoder som gir innsikt i brukernes behov og preferanser. 

Her er noen sentrale metoder:

# Brukertesting

Brukertesting innebærer å observere og analysere hvordan reelle brukere samhandler med produktet eller tjenesten. Dette kan avdekke potensielle problemer, og gi verdifull innsikt for forbedringer.

# Personas og brukerscenarier

Ved å utvikle personas og brukerscenarier, kan man skape en bedre forståelse av målgruppen og deres behov. Dette kan hjelpe med å designe en mer målrettet og personlig brukeropplevelse.

# Kontinuerlig forbedring

Brukeropplevelsen bør ikke være en statisk faktor, men heller en kontinuerlig prosess med stadige forbedringer. Ved å samle inn tilbakemeldinger, analysere bruksdata og jobbe iterativt, kan man hele tiden forbedre brukeropplevelse.

En av de beste på dette fagfeltet når det kommer til nettsider, er Brian Dean. Han er en av de råeste på UX på planeten. 

Sammen med design av innhold og copywriting, peker han de tingene som er mest positivt for brukervennlighet.

Dean mener følgende elementer påvirker brukervennlighet på web:

 • Skriftstørrelse
 • Typografi
 • Mellomrom
 • Lengde på avsnitt

Dean mener følgende elementer påvirker brukervennlighet på web. Fontstørrelse framheves spesielt:

Begrepet User Experience-og-design-av-dette-er-sentralt-paa-en-nettside

Måling og analyse av brukeropplevelse

For å måle og analysere brukeropplevelsen kan man benytte ulike verktøy og metoder:

# Brukerundersøkelser og tilbakemeldinger

Gjennom brukerundersøkelser og tilbakemelding kan man få direkte innsikt i brukernes meninger og opplevelser. Dette kan være i form av spørreskjemaer, intervjusamtaler eller tilbakemeldingsknapper på nettstedet.

# Analyseverktøy

Verktøy som Google Analytics 4 kan gi verdifull informasjon om brukeratferd, konverteringer og andre relevante data. Ved å analysere denne dataen, kan man identifisere områder som trenger forbedring og optimalisere brukeropplevelsen etter dette.

10 tips til bedre brukeropplevelse (UX)

 • Skap et klart og intuitivt brukergrensesnitt.
 • Sørg for rask lastetid og responsivt design.
 • Tilpass nettstedet for ulike enheter og skjermstørrelser.
 • Bruk tydelig og lesbar tekst med riktig kontrast.
 • Organiser innholdet på en logisk og strukturert måte.
 • Bruk visuelle elementer, som bilder og ikoner, for å forbedre brukeropplevelsen.
 • Benytt navigasjonselementer som gjør det enkelt å finne informasjon.
 • Tilby søkefunksjonalitet for å hjelpe brukerne med å finne det de leter etter.
 • Evaluer brukeropplevelsen gjennom brukertester og analyser av nettstedets bruksdata.
 • Oppdater og forbedre nettstedet regelmessig for å holde tritt med endringer i teknologi og brukerbehov.

SPØRSMÅL OG SVAR (faq)

Hva er forskjellen mellom brukervennlighet og brukeropplevelse?

Brukervennlighet refererer til hvor enkelt et produkt er å bruke, mens brukeropplevelse tar hensyn til alle deler av brukerens opplevelse, inkludert estetiske elementer, interaksjon og tilfredsstillelse.

Hvorfor er responsivt design viktig for brukeropplevelsen?

Responsivt design sikrer at nettstedet eller applikasjonen tilpasser seg ulike skjermstørrelser og enheter, og gir en sømløs opplevelse uansett hvilken enhet brukeren benytter.

Hva er fordelene med brukertesting?

Brukertesting gir direkte innsikt i hvordan reelle brukere samhandler med produktet eller tjenesten. Dette kan avdekke utfordringer, og hjelpe med å forbedre brukeropplevelsen.

Hva er personas og brukerscenarier?

Personas er fiktive representasjoner av ulike brukertyper, som hjelper med å forstå målgruppen bedre. Brukerscenarier er historier som beskriver hvordan disse brukerne kan samhandle med produktet eller tjenesten.

Hvorfor er kontinuerlig forbedring viktig for en god opplevelse på nett?

Brukeropplevelsen bør ikke være statisk, men heller en kontinuerlig prosess med løpende forbedringer. Ved å samle inn tilbakemeldinger, analysere data og bruke disse iterativt, kan man stadig forbedre og optimalisere brukeropplevelsen.

Hva er tilgjengelighet, og hvordan påvirker det brukeropplevelser?

Tilgjengelighet handler om å gjøre systemer og tjenester tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av deres funksjonshemninger eller begrensninger. En høy grad av tilgjengelighet er viktig for brukervennligheten, da det sikrer at alle brukere kan få tilgang til og bruke systemet uten hindringer.

Oppsummering

En god brukeropplevelse er avgjørende for å lykkes på nettet. Ved å fokusere på elementer som brukervennlighet, responsivt design, lastetid og navigasjon kan man skape en positiv opplevelse for brukerne. Metoder som brukertesting, personas og brukerscenarier samt kontinuerlig forbedring er viktige verktøy for å optimalisere brukeropplevelsen.

Ved å måle og analysere brukeropplevelsene kan man få verdifull innsikt som kan bidra til å gjøre kontinuerlige forbedringer.

En god brukeropplevelse vil ikke bare tiltrekke seg og beholde brukere, men også ha en positiv innvirkning på virksomhetens resultater. Ved å prioritere brukeropplevelsen kan man oppnå økt konvertering, redusert avvisningsrate og økt brukerengasjement.

Om forfatteren

Bjørn Marius Narjord

SEO-spesialist som deler mine beste råd og tips i Intentbloggen. Jeg har over 10 års erfaring med digital markedsføring og synlighet på nett. 

Bjorn-Marius-Narjord-Intent-SEO-og-Digital-Intentbloggen

Se også disse sakene

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}