ROI (Return of Investment)

Dette begrepet hander om å beregne verdi av investeringer du gjør. På norsk omtaler vi det gjerne som "avkastning på investering". Her finner du ut mer og hvordan du kalkulerer dette.

Hva er ROI (Return of Investment)?

ROI står for "return on investment" (avkastning på investering) og er et økonomisk begrep som brukes for å måle lønnsomheten av en investering. 

Dette er et nyttig verktøy for investorer, bedriftseiere og markedsførere for å evaluere effektiviteten av en investering og sammenligne den med andre investeringer.

Hvorfor er ROI viktig?

Dette er et viktig verktøy for markedsførere som ønsker å måle effektiviteten av ulike markedsføringskampanjer og strategier.

Ved å sammenligne avkastning på investering for forskjellige kampanjer, kan markedsførere finne ut hvilke metoder som gir best avkastning og justere sine strategier deretter.

Avkastning på en investering er nyttig å måle for å kunne sammenligne lønnsomheten av ulike investeringer. Det kan hjelpe deg med å finne ut hvilke investeringer som gir best avkastning og justere din investeringsstrategi deretter. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på begrensning

Hvordan kalkulere og beregne ROI i praksis?

For å beregne ROI, tar man gevinsten av en investering, trekker fra kostnaden ved investeringen, og deler deretter resultatet med kostnaden ved investeringen.

Formelen for ROI er som følger:

ROI = (gevinst – kostnad) / kostnad

Eksempel på beregning:

La oss si at du investerer 10.000 kroner i aksjer. Etter et år selger du aksjene for 12.000 kroner.

Da vil beregningen se slik ut:

ROI = (12.000 – 10.000) / 10.000 = 0,2

ROI-en for denne investeringen er 0,2, eller 20%. Dette betyr at du har tjent 20% avkastning på investeringen din.

For å beregne dette for en markedsføringskampanje, kan du se på hvor mye inntekt kampanjen genererte, sammenligne det med kostnadene ved å kjøre kampanjen, og deretter bruke formelen. 

Beregning av ROI i et praktisk eksempel for digital markedsføring (marketing ROI)

La oss se på to eksempler som demonstrerer hvordan man kan beregne ROI for digital markedsføring. Vi ser på to ulike digitale markedsføringsstrategier: en Google Ads-kampanje og en e-postmarkedsføringskampanje.

Eksempel 1: En fiktiv Google Ads-kampanje

Vi ser for oss at du har investert 5.000 kroner i en Google Ads-kampanje, for å markedsføre produktene eller tjenestene dine. Kampanjen resulterte i 100 klikk, hvorav 10 førte til et salg. Hvert av disse salgene genererte en inntekt på 1.000 kroner.

For å finne verdi av investeringingen for denne kampanjen, må du først beregne den samlede inntekten ved å multiplisere antallet salg (10) med inntekten per salg (1.000 kroner):

Samlet inntekt = 10 salg x 1.000 kr = 10.000 kr

Deretter anvender du formelen:

ROI = (gevinst – kostnad) / kostnad

ROI = (10.000 kr – 5.000 kr) / 5.000 kr = 1

Verdien av investeringen for denne Google Ads-kampanjen er 1, eller 100%. Dette innebærer at du har oppnådd en avkastning på 100% på din investering.

Eksempel 2: En fiktiv E-postmarkedsføringskampanje

La oss anta at du har brukt 2.000 kroner på en e-postmarkedsføringskampanje. Denne kampanjen førte til 500 åpninger av e-posten, og resulterte i 50 salg. Hvert salg genererte en inntekt på 500 kroner.

For å beregne verdien av investeringen for denne kampanjen, må du først finne den samlede inntekten ved å multiplisere antallet salg (50) med inntekten per salg (500 kroner):

Samlet inntekt = 50 salg x 500 kr = 25.000 kr

Deretter anvender du formelen:

ROI = (gevinst – kostnad) / kostnad

ROI = (25.000 kr – 2.000 kr) / 2.000 kr = 11,5

Verdien av investeringen for denne e-postmarkedsføringskampanjen er 11,5, eller 1.150%. Dette betyr at du har oppnådd en avkastning på 1.150% på din investering.

Ved å sammenligne verdien for de to kampanjene kan du se at e-postmarkedsføringskampanjen ga en høyere avkastning enn Google Ads-kampanjen. 

Dette kan hjelpe deg med å avgjøre hvilke markedsføringsmetoder som er mest effektive, og hvor du bør bruke ressursene dine.

Flere ressurser om ROI