Algoritme

En algoritme er en prosess eller et sett med regler som skal følges i beregninger eller andre problemløsningsoperasjoner, spesielt av en datamaskin. Vi skal se litt på hvordan disse fungerer.

Hva er en algoritme?

Algoritmer fungerer som en serie trinnvise prosedyrer som skal følges i en bestemt rekkefølge. Når hvert trinn er fullført, går man videre til neste trinn, til oppgaven eller problemet er løst. 

  • Disse kan sammenlignes med oppskrifter, der hver instruksjon må utføres i en bestemt rekkefølge for å oppnå et ønsket resultat.
  • I informatikk er algoritmer fundamentale for programmering og brukes til å automatisere oppgaver, foreta beregninger og analysere data.
  • Effektiviteten av en algoritme måles ofte i tid og ressursbruk, og optimalisering er en viktig del av utviklingen av disse algoritme.

Hvorfor er algoritmer viktige for søkemotorene?

Algoritmer er svært sentrale for at søkemotorene skal kunne fungere som de gjør, ettersom de bidrar til å strukturere, indeksere og rangere nettsteder på en effektiv og nøyaktig måte. 

Søkemotorer som Google, Bing og Yahoo benytter avanserte algoritmer for å identifisere og presentere de mest relevante søkeresultatene, basert på det vi søker etter.

Leter hele tiden etter det beste resultatet

Disse algoritmene evaluerer en rekke faktorer, som nøkkelord, kvaliteten på innholdet, kvalitet på lenker fra andre nettsteder. Ved å vurdere disse elementene, sorterer algoritmen nettsidene før de vises når vi gjemmomfører et søk.

Kontinuerlige oppdateringer

Algoritmer for søkemotorer som Google kommer med kontinuerlige oppdateringer og forbedringer, for å sikre gode søkeresultater for brukerne. Dette skal også forhindre manipulering av søkeresultater, gjennom «uærlige» aktiviteter innenfor søkemotoroptimalisering. 

Dette resulterer i at brukere mottar mer relevante og nyttige resultater når de søker etter informasjon på nettet.

Algoritmer eksempler

Indeksering:

Et vanlig eksempel på en algoritme kan være Søkemotorer som anvender algoritmer for å oppdage og indeksere nettsteder. Disse algoritmene oppdager nye og oppdaterte sider, ved å følge lenker og informasjonen på det aktuelle nettstedet.

Vurdering av relevans:

Når du og jeg gjør et søk i Google, vurderer søkemotorens algoritmer ulike sider for å fastslå hvilken side som har et innhold med høyest relevans for det du ser etter. Dette innebærer å vurdere faktorer som ord og utrykk, semantisk analyse, og sammenhengen mellom søkeord innholdet du vil finne på sidene.

Rangering:

For å avgjøre hvor en side skal plasseres i søkeresultatene, vurderer disse algoritmene også en rekke faktorer som sideautoritet, engasjement, eksterne lenker, hastighet og lastetid på nettstedet, samt brukeratferd (for å nevne noen). 

Googles PageRank er et kjent eksempel på en algoritme for rangeringer.

Personlig søk:

Søkemotorer benytter algoritmer for å skreddersy søkeresultater, basert på hver enkelt brukers interesser og atferd. Dette kan omfatte vurdering av tidligere søk, besøkte nettsteder og interaksjoner med søkeresultater.

Lokale søkeresultater:

Algoritmer bidrar også til å vise relevante lokale resultater, basert på brukerens geografiske posisjon. Dette kan innebære å vise lokale bedrifter, nyheter eller arrangementer knyttet til søkeordene og brukerens lokasjon.

Som vi ser av disse eksemplene er algoritmenes rolle i søkemotorers funksjonalitet veldig sentral, og deres evne til å tilby relevante og nyttige resultater til brukerne avgjøres av nettopp disse.

Les mer om algoritmer her