Redirects (omdirigeringer)

Omdirigeringer er nyttige i arbeidet med SEO, og ofte viktig for å oppretteholde rangeringer og eksisterende synlighet i Google. Finn ut mer om hvordan disse fungerer her!

Hva er en redirect (omdirigering)?

Omdirigering, også kjent som URL-redirects, er en metode som brukes for å sende brukere og søkemotorer fra en URL til en annen. Dette kan være nyttig i en rekke situasjoner, for eksempel når man bytter domenenavn, oppdaterer innhold, eller forenkler strukturen på en nettside.

Hvilke typer redirects finnes?

 • 301 Permanent omdirigering

En 301-omdirigering er en permanent omdirigering som forteller at den gamle URL-en er erstattet av en ny. Dette er den mest anbefalte typen omdirigering for SEO, da den gir beskjed til søkemotorer om at den gamle siden er flyttet permanent. All rangering og lenkejuice skal derfor overføres til den nye siden.

 • 302 Midlertidig omdirigering

En 302-omdirigering er en midlertidig omdirigering som brukes når en side er  utilgjengelig for en gitt periode, men forventes å komme tilbake. Dette er ikke helt ideelt for SEO, fordi dette kan forårsake forvirring for søkemotoren, og føre til at de behandler de to sidene som to ulike.

Fordeler med å bruke redirects

 • De bidrar til at du bevarer rangeringene dine i Google

En av de viktigste fordelene med omdirigeringer er at de hjelper deg med å bevare rangeringen i søkemotorer når du endrer URL-strukturen til nettstedet ditt eller flytter innhold. Ved å bruke en 301-omdirigering, forteller du søkemotorene at siden er permanent flyttet, og de vil overføre all autoritet og lenkejuice fra den gamle siden til den nye.

 • Omdirigeringer kan forbedre brukeropplevelsen betraktelig

Omdirigeringer kan også forbedre brukeropplevelsen ved å sørge for at besøkende blir ledet til riktig innhold, selv om de klikker på en utdatert lenke. Dette reduserer antall brukere som møter "404 side ikke funnet"-feil, noe som kan være frustrerende og føre til at de forlater nettstedet ditt.

Hvordan opprette redirects?

Omdirigering med .htaccess

En vanlig måte å opprette omdirigeringer på er ved å bruke .htaccess-filen på Apache-servere. For å opprette en 301-omdirigering, kan du legge til følgende kode i .htaccess-filen.

Redirect 301 /gammel-side.html /ny-side.html

Erstatt "/gammel-side.html" med den gamle URL-en og "/ny-side.html" med den nye URL-en.

Omdirigering med WordPress

Hvis nettstedet ditt kjører på WordPress, finnes det flere plugin-alternativer for å enkelt opprette omdirigeringer. 

 Et populært valg er "Redirection"-pluginet, som gir deg en brukervennlig måte å administrere omdirigeringer på.

Vanlige feil redirects og hvordan du unngår dem

 • Unngå omdirigeringssløyfer

En omdirigeringssløyfe oppstår når en URL omdirigerer til en annen URL, som igjen omdirigerer tilbake til den opprinnelige URL-en. 

Dette kan føre til at nettleseren henger, og brukerne vil ikke kunne få tilgang til innholdet. For å unngå dette, bør du alltid teste omdirigeringene dine nøye og sørge for at de ikke forårsaker sløyfer.

 • Unngå brutte lenker

Brutte lenker kan oppstå når omdirigeringer ikke er satt opp riktig, eller når de gamle sidene blir fjernet før omdirigeringene er på plass. Dette kan skade SEO og brukeropplevelsen på nettstedet ditt. 

For å unngå dette, bør du sørge for at alle omdirigeringer fungerer som de skal, og at gamle lenker blir oppdatert.

Begrens bruken av parametere og spørringsstrenger:

Unødvendige parametere og spørringsstrenger kan redusere søkemotoroptimaliseringen og brukervennligheten til URLene dine. Bruk dem kun når de er nødvendige for sidens funksjon.

Konsekvent bruk av små bokstaver i URLer:

Selv om URLer ikke er følsomme for store og små bokstaver, er det anbefalt å bruke små bokstaver for å sikre konsistens og unngå indekseringsproblemer.

Oppretthold en logisk og konsistent URL-struktur:

En velorganisert og systematisk URL-struktur vil lette indekseringen av nettstedet ditt og gjøre det enklere for brukerne å navigere. Kategoriser sidene dine i passende kategorier og underkategorier for å skape en tydelig og forståelig struktur.

Sikre nettstedet med SSL-sertifikater:

Bruk https i URLene dine ved å implementere SSL-sertifikater, slik at du tilbyr en sikker forbindelse for brukerne. Søkemotorer vektlegger sikkerhet og rangerer derfor ofte nettsider med https høyere enn de med http.

Benytt kanoniske tagger for å håndtere duplisert innhold:

Hvis flere URLer peker til det samme innholdet, bruk rel="canonical"-taggen for å angi hvilken versjon søkemotorene skal indeksere. Dette forhindrer duplisert innhold og potensielle rangeringsproblemer.

Redirects eksempler

Du bør bruke en omdirigering i følgende tilfeller

 • Når du endrer domenenavn eller URL-struktur.
 • Når du sletter en side og vil lede besøkende til en annen, relevant side.
 • Når du slår sammen to sider til én.
 • Når du flytter innhold til en ny side og ønsker å beholde rangeringen og trafikken fra den gamle siden.
 • Når du vil lede trafikk fra flere domener til ett hoveddomene.

Redirects og SEO

Søkemotorer som Google behandler omdirigeringer som en naturlig del av internett og forstår forskjellen mellom permanente og midlertidige omdirigeringer. Google anbefaler å bruke 301-omdirigeringer for permanente endringer og 302-omdirigeringer for midlertidige endringer. 

Men vær oppmerksom på at bruk av for mange omdirigeringer kan påvirke nettstedets ytelse og SEO negativt.

Redirects og linkjuice

Linkjuice, også kjent som link equity, er en SEO-term som refererer til autoriteten og verdien som overføres fra en side til en annen gjennom lenker. Når du bruker en 301-omdirigering, overføres mesteparten av lenkejuicen fra den gamle siden til den nye siden.

Dette bidrar til å bevare rangeringen og autoriteten til det omdirigerte innholdet.

Redirects og mobilvennlighet

I en tid der mobiltrafikk utgjør en betydelig andel av internettbruken, er det viktig å sørge for at omdirigeringene dine også fungerer godt på mobile enheter. Google har en mobil-først indekseringspolicy, noe som betyr at de primært bruker den mobile versjonen av en side for indeksering og rangering. 

Sørg for at omdirigeringene dine er konfigurert på en måte som gir en sømløs opplevelse for mobile brukere.

Tips for å lykkes med redirects for SEO

 • Bruk 301-omdirigeringer for permanente endringer, og 302-omdirigeringer for midlertidige endringer.
 • Test omdirigeringene grundig for å unngå sløyfer, og brutte lenker.
 • Oppdater interne og eksterne lenker som peker til de gamle sidene.
 • Overvåk trafikk og egne rangeringer, for å sikre at omdirigeringene fungerer som de skal.
 • Husk å ta hensyn til mobilvennlighet.

Noen spørsmål og svar om redirects

Hva er forskjellen mellom en 301- og en 302-omdirigering?

En 301-omdirigering er permanent og indikerer at siden er flyttet permanent til en ny URL. En 302-omdirigering er midlertidig og brukes når en side er utilgjengelig for en kort periode.

Hvorfor er omdirigering viktig for SEO?

Omdirigering hjelper med å bevare rangeringen og autoriteten til innholdet ditt når du flytter eller endrer sider på nettstedet ditt. Det sikrer at søkemotorer og brukere blir ledet til det riktige innholdet og reduserer sjansen for at de møter "404 side ikke funnet"-feil.

Hvordan kan jeg opprette omdirigeringer i WordPress?

Du kan opprette omdirigeringer i WordPress ved hjelp av plugin, som "Redirection". Dette gir deg en enkel og brukervennlig måte å administrere omdirigeringer på uten å måtte redigere .htaccess-filen manuelt.

Hvordan kan jeg unngå omdirigeringssløyfer og brutte lenker?

For å unngå "redirect loops" og brutte lenker, bør du teste omdirigeringene grundig, og sørge for at de fungerer som forventet. Oppdater også eventuelle interne og eksterne lenker som peker til de gamle sidene, for å sikre at brukere og søkemotorer blir henvist til det riktige innholdet.

Hvordan kan jeg unngå omdirigeringssløyfer og brutte lenker?

Ja, for mange omdirigeringer kan føre til dårlig nettstedytelse og svekket SEO. Dette skyldes at hver omdirigering krever ekstra tid, og ressurser for nettleseren og søkemotorene å følge. Prøv å minimere bruken av omdirigeringer, og oppdater lenker der det er mulig for å forbedre nettstedets ytelse og brukeropplevelse.

Omdirigeringer er et viktig verktøy for å opprettholde SEO, og brukeropplevelse når du gjør endringer på nettstedet ditt. Ved å bruke riktig type omdirigering og følge anbefalte praksiser, kan du sikre at trafikken og rangeringen til nettstedet ditt ikke blir negativt påvirket.

Flere ressurser om Redirects