GDPR nettside:
General Data Protection Regulation [Komplett Guide]

Å være i samsvar med GDPR på nettsiden din er ikke bare en juridisk plikt

 • Det er også en mulighet til å bygge tillit hos de besøkende, og beskytte deres sensitive data.
 • Finn ut det du trenger å vite om personvern på nett!
GDPR-for-nettsider-Norge
Publisert: 31/05/2023

I denne artikkelen skal vi utforske hva GDPR på nettsider handler om, og hvordan dette påvirker eiere av nettsider og utviklere.

 • Hvordan du behandler data og innsamling av disse
 • Hvilke regler gjelder i Norge?
 • Praktiske eksempler som du kan lære av

La oss starte!

GDPR-krav innebærer å følge de sentrale prinsippene og reglene som er fastsatt av EU. 

Det er viktig å ha en klar forståelse av disse prinsippene for å sikre at nettsiden din er i samsvar med regelverket.

Hva er GDPR?

GDPR: General Data Protection Regulation, også kjent som personvernforordningen, er et viktig regelverk som gjelder for alle nettsider som samler inn og behandler personopplysninger.

Dette regelverket ble innført for å styrke personvernrettighetene til EU-borgere, og sikre at deres personlige informasjon blir riktig beskyttet og behandlet av organisasjoner.

Hvordan fungerer GDPR i Norge?

Noen av de viktige aspektene av GDPR-samsvar inkluderer:

1. Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig behandling

Nettsiden din må ha klare retningslinjer for innsamling og behandling av personopplysninger. Du må sikre at all innsamling og behandling av data skjer lovlig, og i tråd med GDPRs prinsipper. 

Dette betyr at du må være åpen om hvilken informasjon som samles inn, hvorfor den samles inn, og hvordan den vil bli brukt.

2. Begrensning av formål

Personopplysninger som samles inn via nettsiden din skal kun brukes til spesifikke formål som er klart angitt for brukerne. Du kan ikke samle inn mer informasjon enn det som er nødvendig, for å oppnå disse formålene. Du må derfor sikre at dataene bare behandles i samsvar med disse formålene. 

Bruker du verktøy som Google Analytics bør du sjekke hva som gjelder nå framover. (Her går tjenesten over til GA4 fra juli 2023). 

3. Datakvalitet og nøyaktighet

Det er viktig å sikre at de personopplysningene du samler inn via nettsiden din er nøyaktige og oppdaterte. Du bør innføre tiltak for å sikre at informasjonen er korrekt, og at eventuelle feil eller unøyaktigheter blir rettet opp så snart som mulig.

4. Lagringsbegrensninger

Personopplysninger bør ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med innsamlingen. Du må fastsette tidsrammer for hvor lenge dataene skal lagres, og slette dem når de ikke lenger er relevante eller nødvendige. 

Ha for eksempel bruken av «cookies» på nettsiden i orden, og gi beskjed til brukeren om dette. 

5. Integritet og konfidensialitet

Sikkerhet er en viktig del av GDPR-samsvar. Du må ha passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller skade. 

Dette kan innebære å bruke krypteringsteknologi, begrense tilgangen til dataene og sikre at bare autoriserte personer har tilgang til dem.

6. Brukerrettigheter

GDPR gir brukerne visse rettigheter når det gjelder behandling av deres personopplysninger. 

Dette inkluderer:

 • Retten til å få tilgang til dataene som er samlet inn
 • Rett til å korrigere feilaktige opplysninger
 • Retten til å bli glemt
 • Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen av deres data

Som nettsideeier må du være klar over disse rettighetene, og ha en tydelig prosess på plass for å håndtere brukernes forespørsler.

Brudd-paa-personvernsikkerhet - eksempel-(Kilde- Datatilsynet).

Hva er beste praksis for GDPR på en norsk nettside?

Beste praksis for GDPR på en norsk nettside innebærer å følge retningslinjene og prinsippene i personvernforordningen.

Her er noen viktige tiltak som bør implementeres for å sikre GDPR-samsvar:

Klare og tydelige personvernerklæringer

Opprett en omfattende personvernerklæring som tydelig beskriver hvilke typer personopplysninger som samles inn, hvordan de blir brukt, hvem som har tilgang til dem, og hvordan brukerne kan utøve sine rettigheter.

Gyldig samtykke

 • Innhent samtykke fra brukerne før du samler inn deres personopplysninger.
 • Samtykket må være frivillig, informert, spesifikt og uttrykkelig.
 • Bruk tydelige og forståelige språk for å beskrive hva samtykket innebærer.

Sikkerhetstiltak

Bruk passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som samles inn. Dette kan inkludere bruk av kryptering, sterke passord, to-trinns-bekreftelse, og regelmessig overvåking av systemene. For å oppdage og håndtere eventuelle sikkerhetstrusler.

Rettighetshåndtering

Lag en prosess for å håndtere brukernes rettigheter i henhold til GDPR, for eksempel retten til tilgang, retting, sletting og begrensning av behandling. Sørg for at brukerne enkelt kan håndtere sine rettigheter og få tilgang til sin personlige informasjon.

Tredjepartsleverandører

Vurder nøye hvilke tredjepartsleverandører du samarbeider med, og sørg for at de også er i samsvar med GDPR. 

Inngå databehandleravtaler som klart definerer deres ansvar for å beskytte personopplysningene, og behandle dem i samsvar med GDPR-reglene.

Eksempler på håndtering av personvern på nettsider

Her er noen gode eksempler på riktig bruk av GDPR på nettsider:

Tydelige personvernerklæringer

En nettside for en e-handelsbutikk bør inkludere en klar og detaljert personvernerklæring. 

Denne erklæringen bør beskrive hvilke personopplysninger som samles inn (for eksempel navn, adresse, betalingsinformasjon), hvordan de brukes (for eksempel for å behandle bestillinger og levere varer), hvem som har tilgang til dem (for eksempel kun autorisert personale og betalingsleverandører). 

Det bør også beskrives hvordan brukerne kan utøve sine rettigheter (for eksempel retten til tilgang, retting og sletting av personopplysninger).

Tydelig samtykke

På en blogg må det inkluderes et popup-vindu som ber brukerne om å samtykke til å motta nyhetsbrev via e-post. Samtykkeboksen bør ikke være forhåndsavkrysset, slik at brukerne aktivt må krysse av i boksen selv for å gi sitt samtykke.

I tillegg bør det være en lenke til personvernerklæringen for mer informasjon.

Gode sikkerhetstiltak

En nettside for et nettbasert betalingssystem bør bruke SSL-sertifikater (Secure Sockets Layer) for å kryptere all kommunikasjon mellom nettleseren og nettsiden. Dette sikrer at sensitiv informasjon, som kredittkortdetaljer, blir overført på en trygg og sikker måte.

Regelmessig evaluering av GDPR

Gjennomfør regelmessige evalueringer og revisjoner av din GDPR-praksis, for å sikre at den er effektiv og i samsvar med gjeldende regler. 

Identifiser områder som kan forbedres, og sett i gang nødvendige tiltak.

Husk at det er viktig å søke juridisk rådgivning eller konsultere relevante ressurser tilknyttet personvern, for å sikre at du oppfyller alle kravene i GDPR.

Ved å følge disse beste praksisene for GDPR på en norsk nettside, kan du styrke beskyttelsen av personopplysninger og bygge tillit hos brukerne. 

Oppsummering

GDPR på en nettside er en viktig del av personvernlovgivningen som nettsideeiere og utviklere må være oppmerksomme på. Det er avgjørende å forstå og følge reglene for å beskytte brukernes personopplysninger, og unngå konsekvenser tilknyttet brudd på GDPR.

Ved å benytte passende tiltak for å sikre GDPR-samsvar, kan du bygge tillit hos brukerne, og sikre at deres personlige informasjon blir håndtert på en lovlig og sikker måte.

Lykke til med arbeidet! 😀

Om forfatteren

Bjørn Marius Narjord

SEO-spesialist som deler mine beste råd og tips i Intentbloggen. Jeg har over 10 års erfaring med digital markedsføring og synlighet på nett. 

Bjorn-Marius-Narjord-Intent-SEO-og-Digital-Intentbloggen

Se også disse sakene

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}