Måling av kundetilfredshet:
Verktøy og metoder for å evaluere kundeopplevelsen

Som bedriftseier eller leder er det viktig å forstå betydningen av kundetilfredshet.

  • Kundetilfredshet handler om hvor fornøyde kundene er med dine produkter eller tjenester.
  • Her finner du alt du trenger å vite om tilfredse kunder!
kundetilfredshet
Publisert: 27/05/2023

I denne guiden vil vi blant annet utforske hvorfor fornøyde kunder er viktig, og hvordan du kan måle dette. 

Du finner også tips for å få tilfredse kunder og en smidig kundereise.

La oss gå rett på sak!

Hva er kundetilfredshet?

Kundetilfredshet er en indikator på hvor fornøyd en kunde er med et produkt, en tjeneste eller en totalopplevelse med en bedrift. 

Dette refererer til graden av tilfredshet og oppfyllelse kunden opplever, sett i forhold til forventningene de har.

Kundetilfredshet definisjon

Kundetilfredshet er den positive opplevelsen og tilfredsheten en kunde har med bedriftens produkter, tjenester eller totalopplevelse.
Lojale kunder som er positiv til deg og dine tjenester, spiller en avgjørende rolle for en bedrifts suksess. Fornøyde kunder har større tendens til å være lojale, og anbefale bedriften til andre.

Bygg sterke kunderelasjoner

Derfor er det viktig for bedrifter å kontinuerlig måle og forbedre kundetilfredsheten, for å oppnå varig suksess.

Ved å lytte til kundenes tilbakemeldinger og tilpasse seg deres behov og forventninger, kan bedrifter bygge sterke kunderelasjoner og oppnå en konkurransefordel.

Hvorfor er kundetilfredshet viktig?

Å oppnå høy kundetilfredshet er avgjørende for enhver bedrift.

  • Fornøyde kunder er mer tilbøyelige til å være lojale, anbefale bedriften til andre og gjøre gjentatte kjøp.
  • Det er også enklere å beholde eksisterende kunder enn å skaffe nye.
  • Derfor er det svært viktig å investere tid og ressurser i å opprettholde en høy kundetilfredshet.

Hvordan måle kundetilfredshet?

For å forstå kundenes tilfredshet er det nødvendig å bruke måleverktøy. En vanlig metode er å gjennomføre undersøkelser. 

Dette kan gjøres ved hjelp av:

  • Telefonintervjuer
  • Spørreskjemaer
  • Digitale tilbakemeldinger (skjema eller chat)

Et annet grep som også er sentralt i måling av tilfredshet:

Customer Satisfaction Score (CSAT)

Kundetilfredshetsscore (CSAT) er en metode som benyttes for å vurdere graden av kundetilfredshet med en bedrift, tjeneste, produkt eller en spesifikk interaksjon. Denne metoden innebærer vanligvis en skala fra 1 til 5, hvor kundene gir sin egen tilfredshetsscore og har mulighet til å legge til kommentarer for å utdype vurderingen sin.

CSAT-målinger kan samles inn på ulike tidspunkter gjennom kundens opplevelse, for eksempel etter en støtteinteraksjon, etter et kjøp eller etter opplæring. Ved å samle inn slike tilbakemeldinger kan bedriften oppnå både kvantitativ og kvalitativ informasjon om kundenes opplevelser. Denne informasjonen kan deretter benyttes til å forbedre kundetilfredsheten.

En vanlig metode for å presentere CSAT-data er ved hjelp av et diagram som viser prosentandelen fornøyde kunder over tid. 

Dette verktøyet er nyttig for å identifisere trender og vurdere om endringer i forretningsprosesser eller kundeservicepraksis har en positiv eller negativ innvirkning på kundetilfredsheten.

Customer-Satisfaction-Score-(CSAT)

Ved å analysere og tolke dataene fra slike undersøkelser kan du få bedre innsikt i kundenes opplevelse og identifisere områder som trenger forbedring.

Fordeler ved god kundetilfredshet

Bedrifter som oppnår høy kundetilfredshet, nyter flere fordeler. Fornøyde kunder gir positiv omtale, som kan bidra til økt kundetilstrømning og vekst. 

De er også mer tilbøyelige til å kjøpe mer fra deg, noe som fører til økt omsetning og lønnsomhet. Enten dette er produkt eller tjeneste.

I tillegg kan høy kundetilfredshet bidra til å bygge et sterkt omdømme for bedriften din, og det kan være en differensierende faktor i konkurransedyktige bransjer og markeder.

Tips for å forbedre kundetilfredshet

Her er noen grep du kan ta for øke tilfredsheten blant kundene dine. (Og kanskje også de ansatte).

#1. Skap en kundeorientert kultur

Sørg for at hele organisasjonen din er opptatt av å tilfredsstille kundenes behov og forventninger. Lær opp de ansatte til å være oppmerksomme, lytte til kundene og handle i forkant for å løse problemer.

#2. Invester i opplæring og utvikling

Gi de ansatte nødvendig opplæring for å forbedre kundeservicen. Opplær dem i kommunikasjonsteknikker, konflikthåndtering og hvordan de skal behandle ulike typer kunder.

#3. Personlig tilpasning gir fornøyde kunder

Prøv å tilby skreddersydde løsninger og tilpasse deg individuelle kundenes behov. Vis interesse for kundene, samt husk deres preferanser og tilby relevant og personlig service.

#4. Benytt en imøtekommende kommunikasjon

Vær rask og effektiv i å svare på kundehenvendelser, enten det er via telefon, e-post eller sosiale medier. Sørg for at du har klare kanaler for kommunikasjon og et dedikert team som håndterer kundespørsmål og eventuelle bekymringer.

Kundetilfredshet i digitale kanaler

I dagens digitale tidsalder er det også viktig å fokusere på kundetilfredshet i digitale kanaler. Mange kunder foretrekker å samhandle med bedrifter gjennom nettsider, apper eller sosiale medier.

Få flere lojale kunder

Her ser du er noen tips for å forbedre kundetilfredsheten i digitale kanaler:

# Enkel navigasjon

Sørg for at nettsiden eller appen din er brukervennlig og enkel å navigere. Gjør det enkelt for kundene å finne informasjon, kontakte deg og fullføre kjøp.

# Rask responstid

I digitale kanaler forventer kundene raske svar. Sørg for å svare tilbake på henvendelser innen rimelig tid og gi kundene en bekreftelse på at deres spørsmål eller problemer blir håndtert.

Mer-fornoyde-kunder-utgjor-kundetilfredsheten

Dette kan hindre kundetilfredshet

Selv om kundetilfredshet er viktig, kan det være noen vanlige hindringer som bedrifter står overfor.

Her er noen av disse hindringene og hvordan du kan overkomme dem:

Dårlig kommunikasjon

Utilstrekkelig kommunikasjon kan føre til misforståelser og misnøye hos kundene. Sikre tydelig og presis kommunikasjon gjennom hele kundereisen.

Manglende oppfølging

Hvis du ikke følger opp med kundene etter at de har gjort et kjøp eller en henvendelse, kan det føre til at de føler seg oversett eller ignorert. 

Sørg for å ha et system for oppfølging, og følg opp med kundene for å sikre at deres behov blir ivaretatt.

Slik skaper du en kundeorientert kultur

For å oppnå en kundeorientert kultur i bedriften din, er det viktig å involvere alle ansatte.

Her er noen trinn du kan følge:

#1. Lederne må vise engasjement

Ledelsen må vise en tydelig forpliktelse til kundeorientering og sette et godt eksempel for resten av organisasjonen.

#2. Kommunikasjon og opplæring

Sørg for at alle ansatte forstår betydningen av kundetilfredshet og hvordan de kan bidra til å skape en positiv kundeopplevelse. Tilby opplæring og muligheter for å utvikle ferdigheter som er nødvendige for å levere god kundeservice.

#3. Bruk belønningssystemer

Iverksett belønningssystemer som anerkjenner og belønner ansatte som utmerker seg i å skape fornøyde kunder. Dette kan bidra til å oppmuntre til kundeorientert atferd.

Betydningen av tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fra kunder er uvurderlige når det gjelder å forbedre kundetilfredsheten.

Her er noen viktige aspekter ved tilbakemeldinger:

Negativ tilbakemelding

Ta negativ tilbakemelding som en mulighet til å lære og vokse. Vær lydhør overfor kundenes bekymringer og sørg for å håndtere dem på en profesjonell og effektiv måte.

Positiv tilbakemelding

Bruk positiv tilbakemelding til å feire suksess og anerkjenne de ansatte som leverer utmerket kundeservice. Dette vil bidra til å opprettholde motivasjon og engasjement.

Gode eksempler på kundetilfredshet

1. Rask og effektiv kundeservice: 

En kunde tar kontakt med kundeservice hos en nettbutikk angående en bestilling. Kundeservicemedarbeideren svarer raskt, gir presis informasjon og løser problemet til kundens fulle tilfredshet.

2. Skreddersydde produkter eller tjenester: 

En restaurant som tilbyr skreddersydde måltider basert på kundens spesifikke preferanser eller behov. Dette kan for eksempel være hensyn og tilpassinger som gjelder allergier. Kunden blir begeistret over den personlige opplevelsen og føler seg godt ivaretatt.

3. Rask levering:
En nettbutikk lover levering innen 24 timer. Kunden legger inn en bestilling og mottar varen allerede neste dag. Den raske leveringen imponerer kunden og øker tilfredsheten med nettbutikken.

4. Positive omtaler fra fornøyde kunder: 
Et flyselskap tilbyr en utmerket reiseopplevelse til passasjerene. Som et resultat skriver mange av de fornøyde kundene positive omtaler og anbefaler flyselskapet til andre reisende.

5. Personlig oppfølging: 
Et forsikringsselskap kontakter jevnlig kundene for å sjekke om de har spørsmål eller bekymringer angående forsikringsdekningen. Den personlige oppfølgingen viser omsorg for kundens behov, og gir en følelse av trygghet - og definitivt kundetilfredshet.

Disse eksemplene illustrerer hvordan bedrifter kan oppnå kundetilfredshet ved å levere god service, tilpasse seg kundenes behov, være pålitelige og vise omsorg for kundene. 

Gjennom slike tiltak kan bedrifter bygge sterke relasjoner med kundene og oppnå langsiktig suksess.

Ofte Stilte Spørsmål (faq)

Hvordan kan jeg måle kundetilfredshet i min bedrift?

Du kan måle dette ved å benytte metoder som kundeundersøkelser, tilbakemeldingsskjemaer, nettpromotorpoeng (NPS) og analyser av kundens opplevelse gjennom hele kundereisen.

Hva er vanlige hindringer for kundetilfredshet, og hvordan kan jeg overkomme dem?

Noen vanlige hindringer inkluderer dårlig kundeservice, manglende kommunikasjon, produktfeil eller forsinkelser. For å overkomme dem, bør du sette søkelys på å forbedre kundeservicen, opprettholde åpen kommunikasjon, levere kvalitetsprodukter og være proaktiv i å løse problemer.

Hvilken rolle spiller digitale kanaler i å forbedre kundetilfredshet?

Digitale kanaler spiller en viktig rolle i å forbedre og måle kundetilfredshet ved å tilby rask og effektiv kundeservice, enkel tilgang til informasjon og muligheten til å engasjere seg med kunder på flere plattformer. De gir også mulighet for personlig tilpasning og skreddersydd kommunikasjon.

Hvordan kan jeg håndtere negativ tilbakemelding fra kunder på en effektiv måte?

For å håndtere negativ tilbakemelding fra kunder på en effektiv måte, bør du lytte nøye til deres bekymringer, vise empati, svare raskt og profesjonelt, og tilby løsninger eller kompensasjon når det er hensiktsmessig. Det er også viktig å lære av tilbakemeldingen og gjøre endringer for å forbedre kundeopplevelsen.

Hvilken betydning har kundeorientert kultur for min bedrifts suksess?

Kundeorientert kultur er avgjørende for en bedrifts suksess, da den tar sikte på å forstå og imøtekomme kundenes behov og ønsker. En kundeorientert kultur bidrar til å skape positive kundeopplevelser, øker kundelojalitet, skaper positive omtaler og gir en konkurransefordel. Den oppfordrer også til kontinuerlig forbedring og innovasjon for å tilfredsstille kundenes krav og forventninger.

Oppsummering

De fornøyde kundene du etter hvert vil få, er avgjørende for at du lykkes med virksomheten din. Ved å forbedre og måle kundetilfredsheten kan du bygge lojale kunder, styrke omdømmet ditt og oppnå vekst.

Tipsene og strategiene presentert i denne guiden kan hjelpe deg med å skape en kundeorientert kultur, og sikre at kundene dine blir mer fornøyde.

Lykke til med arbeidet! 😀

Om forfatteren

Bjørn Marius Narjord

SEO-spesialist som deler mine beste råd og tips i Intentbloggen. Jeg har over 10 års erfaring med digital markedsføring og synlighet på nett. 

Bjorn-Marius-Narjord-Intent-SEO-og-Digital-Intentbloggen

Se også disse sakene

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}