Kundereisekart:
En guide til gode kundereiser 
[Infografikk + MAL]

Ønsker du å forbedre kundeopplevelsen gjennom hele kjøpsprosessen? Da er et kundereisekart et nyttig verktøy.

 • Bedrifter kan med dette forstå og forbedre kundeopplevelsen gjennom hele kjøpsprosessen.
 • Finn ut det du trenger å vite om denne kartleggingen her!
Kundereisekart-guide
Publisert: 24/05/2023

Kundereisekartet gir deg en visuell fremstilling av gode kundereiser, slik at kartlegging av kundenes synspunkter og behov blir enklere.

I denne guiden skal vi utforske betydningen av kundereisekart og gi deg en steg-for-steg veiledning, for å skape enestående kundereiser for dine kunder.

La oss sette i gang!

Hvorfor er kundereisekart viktig?

Kundereisekart (Customer Journey Map) gir bedrifter innsikt i kundens opplevelse, og hjelper dem med å identifisere forbedringsmuligheter.

Ved å forstå hvordan kundene opplever hvert kontaktpunkt i kjøpsprosessen, kan bedrifter tilpasse og optimalisere sine produkter, tjenester og kundekommunikasjon for å møte kundenes behov på en mer effektiv måte.

Fordeler ved å bruke kundereisekart

 • Identifisering av forbedringsmuligheter: Ved å analysere kundereisen kan bedrifter identifisere flaskehalser, ineffektive prosesser eller dårlige opplevelser som kan forbedres.
 • Tilpasning av kundeopplevelsen: Kundereisekart gir veiledning for å tilpasse og skreddersy kundeopplevelsen ved hvert trinn i kjøpsprosessen.
 • Økt kundelojalitet: Når bedrifter tar skritt for å forbedre kundereisen, kan det føre til økt kundetilfredshet og lojalitet.
 • Konkurransefortrinn: Bedrifter som fokuserer på å skape enestående kundereiser, skiller seg ut i markedet og kan oppnå et konkurransefortrinn.

Elementer i et effektivt kundereisekart

Et effektivt kundereisekart består av flere viktige elementer:

#1. Personas

Kundepersonas er fiktive representasjoner av ulike kundesegmenter. Disse hjelper bedriften med å forstå kundenes behov, preferanser og demografiske informasjon.

#2. Kontaktpunkter

Kontaktpunkter er stedene eller øyeblikkene hvor kunden kommer i kontakt med bedriften, for eksempel nettsider, sosiale medier, kundeservice osv.

#3. Faser

Kundereisekartet deles ofte inn i ulike faser som representerer kundens utvikling gjennom kjøpsprosessen. Typiske faser inkluderer bevissthet, vurdering, beslutning, handling og lojalitet.

#4. Emosjonelle reaksjoner

Et grundig kundereisekart bør også vurdere de emosjonelle reaksjonene kundene kan ha tilknyttet hvert trinn i reisen. Dette inkluderer følelser som frustrasjon, glede, tvil eller entusiasme.

Kundereisekart -Customer-journey-map

Slik lager du et kundereisekart [Steg-for-steg]

For å lage et effektivt kundereisekart kan du følge disse trinnene:

1. Forstå kundene dine

Bruk kundesegmentering og innsamlingsmetoder for å samle relevante data om kundene. Analyser kundeatferd og identifiser deres behov og preferanser.

2. Identifiser kontaktpunktene

Identifiser de ulike kontaktpunktene som kundene har med bedriften din. Dette kan inkludere nettstedet ditt, sosiale medier, e-postmarkedsføring, fysiske butikker osv.

3. Strukturering av kundereisekartet

Del kundereisen inn i faser som bevissthet, vurdering, beslutning, handling og lojalitet. Forstå hva som er viktig for kundene i hver fase og hvilke handlinger de utfører.

4. Bruk personifisering i kundereisen

Utvikle kundepersonas basert på forskning og data. Dette vil hjelpe deg med å forstå kundene bedre og tilpasse kundeopplevelsen basert på forskjellige kundesegmenter. Skap tilpassede kundeopplevelser for å imøtekomme deres behov og preferanser.

5. Implementer og evaluer kundereisekartet

Utvikle kundepersonas basert på forskning og data. Dette vil hjelpe deg med å forstå kundene bedre og tilpasse kundeopplevelsen basert på forskjellige kundesegmenter. Skap tilpassede kundeopplevelser for å imøtekomme deres behov og preferanser.

Forstå kundene dine bedre

 • For å lage et effektivt kundereisekart er det viktig å ha en grundig forståelse av kundene dine.
 • Dette innebærer å bruke kundesegmentering for å identifisere de ulike gruppene av kunder du betjener.
 • Innsamling av kundedata er avgjørende for å få innsikt i deres preferanser, behov og kjøpsatferd.
 • Du kan samle inn data gjennom spørreundersøkelser, nettanalyse, sosiale medier og kundesamtaler.
 • Analyser av kundeatferd er også viktig for å forstå hvordan kundene samhandler med bedriften din på ulike kontaktpunkter.

Dette kan omfatte nettstedsanalyser for å se på trafikkmønstre og atferd, analyse av data i sosiale medier for å identifisere engasjement og respons, og salgsdata for å se på kjøpsvaner og preferanser.

Kartlegging-av-kundereise-og-kundens-behov

Identifisering av kontaktpunkter

Neste trinn er å identifisere de ulike kontaktpunktene hvor kundene har kontakt med bedriften din. 

Dette kan være gjennom nettstedet ditt, sosiale medier, e-postmarkedsføring, fysiske butikker, kundeservice og mer.

Det er viktig å identifisere alle relevante kontaktpunkter, for å kunne skape en sømløs og helhetlig kundeopplevelse. 

Dette er spesielt viktig når du skal lage et kundereisekart.

Du må også vurdere hvilke kontaktpunkter som er mest relevante for din virksomhet basert på din bransje, målgruppe og produkter eller tjenester du tilbyr. 

For eksempel, hvis du driver en nettbutikk, vil nettstedet ditt være et viktig kontaktpunkt, sammen med e-postmarkedsføring og sosiale medier. Gjennom disse kanalene kan du engasjere kundene dine.

Slik vil du definitivt også oppnå en bedre kommunikasjon med dem.

Kundereisekartets struktur

Når du har forstått kundene dine og identifisert kontaktpunktene, er neste skritt å strukturere kundereisekartet. 

Kundereisen deles vanligvis inn i flere faser, som hver representerer et viktig steg i kjøpsprosessen.

Dette er de vanligste fasene:

# Bevissthet

I denne fasen blir kunden først klar over et behov eller et problem de ønsker å løse. Det kan være gjennom reklame, anbefalinger eller søk etter informasjon.

# Vurdering

Kunden begynner å undersøke og evaluere forskjellige alternativer for å møte sitt behov for å løse problemet. De ser på produkter, leser anmeldelser, og sammenligner priser og funksjoner.

# Beslutning

På dette stadiet tar kunden en beslutning om hvilket produkt eller tjeneste de vil kjøpe. De vurderer ulike faktorer som pris, kvalitet, merkevareimage og tilgjengelighet.

# Handling

Kunden utfører den faktiske handlingen med å kjøpe produktet eller tjenesten. Dette kan være gjennom å legge inn en bestilling online, besøke en fysisk butikk eller kontakte en salgsrepresentant.

# Lojalitet

Etter kjøpet vurderer kunden opplevelsen og kvaliteten på produktet eller tjenesten. Hvis de er fornøyde, kan de bli lojale kunder som gjør nye kjøp, og anbefaler bedriften til andre.

Personifisering av kundereisekart

For å skape enestående kundereiser er det viktig å personifisere kundereisen basert på kundepersonas. Kundepersonas er fiktive representasjoner av dine ideelle kunder.

Disse er basert på forskning og data om demografi, atferdsmønstre, preferanser og behov.

 • Ved å utvikle kundepersonas får du en dypere forståelse av dine kunders unike behov og kan tilpasse kundeopplevelsen deretter.
 • Når du har identifisert kundepersonas, kan du tilpasse kundeopplevelsen gjennom hele kundereisen.
 • Dette kan inkludere å tilpasse markedsføringsmateriell, tilby skreddersydde produkter eller tjenester, og kommunisere på en måte som resonnerer med hver persona.
Kundereiser-med-god-kartlegging-(Customer-journey-map)

Implementering og evaluering av kundereisekart

Etter å ha utviklet kundereisekartet er det viktig å implementere det på en konsistent måte over alle kontaktpunkter. Sørg for at alle berøringspunkter er optimalisert, for å kunne gi en sømløs og helhetlig kundeopplevelse.

Dette inkluderer nettstedet ditt, kontakt via e-post, sosiale medier, kundeservice og eventuelle fysiske butikker.

Det er også viktig å måle suksessen av kundereisekartet. Dette kan gjøres gjennom analyse av kundeatferd, sporing av konverteringer, innsamling av tilbakemeldinger fra kunder og vurdering av kundetilfredshet.

Ved å evaluere resultatene kan du identifisere områder der forbedringer kan gjøres, og dermed gjøre kontinuerlige justeringer for å optimalisere kundeopplevelsen.

Eksempler på kundereisekart

Her finner du noen gode eksempler på effektiv bruk av kundereisekart i digitale kanaler:

#1. Optimalisering av nettstedets brukervennlighet

Ved å benytte kundereisekart kan du oppdage potensielle utfordringer eller hindringer som kundene kan støte på på nettstedet ditt. 

Dette gjør det mulig for deg å forbedre brukervennligheten ved å forenkle navigasjonen, forbedre søkefunksjonaliteten og skape en mer sømløs kjøpsprosess.

#2. Maksimering av mobilopplevelsen

Kundereisekart gir deg innsikt i hvordan kundene opplever nettstedet ditt på mobile enheter. Du kan identifisere problemer som oppstår, for eksempel langsom lasting eller vanskeligheter med å fullføre kjøpstransaksjoner. 

Ved å gjøre nødvendige justeringer basert på denne innsikten, kan du optimalisere mobilopplevelsen.

#3. Personlig tilpasning av egen markedsføring

Ved å analysere kundereisekart kan du forstå kundenes behov og preferanser på ulike stadier av reisen. Dette gjør det mulig for deg å levere mer relevante og personlige markedsføringsmeldinger gjennom digitale kanaler som e-post, sosiale medier og annonser. 

Når du treffer kundene med riktig melding til rett tidspunkt, kan du øke engasjementet og konverteringsgraden.

#4. Forbedring av kundeservice

Kundereisekart hjelper deg med å identifisere utfordringer og frustrasjoner som kundene opplever når de benytter digitale kanaler for å kontakte kundeservice, for eksempel live chat eller e-post.

Ved å analysere disse punktene kan du gjøre nødvendige forbedringer for å sikre raskere respons, bedre kommunikasjon og en mer tilfredsstillende kundeopplevelse.

#5. Optimalisering av sosiale medier

Ved hjelp av kundereisekart kan du identifisere hvor i kundereisen kundene interagerer med bedriften din gjennom sosiale medier. Dette gir deg muligheten til å tilpasse innholdet ditt til kundens behov og preferanser på hvert trinn av reisen.

Du kan også identifisere hvilke sosiale medieplattformer som er mest effektive for å nå ut til din målgruppe.

Husk viktigheten av å kontinuerlig analysere og oppdatere kundereisekartet basert på ny innsikt og endringer i kundens oppførsel og preferanser. Dette vil bidra til å sikre en kontinuerlig forbedring av kundeopplevelsen i digitale kanaler.

Viktigste punkter om kundereisekart

 • Et effektivt kundereisekart er et verdifullt verktøy for bedrifter som ønsker å forstå og forbedre kundeopplevelsen.
 • Når du kartlegger kundens reise gjennom kjøpsprosessen, kan bedriften din identifisere forbedringsmuligheter, tilpasse kundeopplevelsen, øke kundelojalitet og oppnå flere ulike konkurransefortrinn.
 • Ved å forstå kundene dine, identifisere kontaktpunkter, strukturere kundereisekartet og personifisere kundereisen, kan du skape en sømløs og tilpasset opplevelse for kundene dine.
 • Implementering og evaluering av kundereisekartet er avgjørende for å sikre at det fungerer som forventet og gjøre nødvendige justeringer basert på innsiktene du får.
 • Ved å optimalisere nettstedet ditt for kundereisen, kan du forbedre synligheten og brukeropplevelsen, og tiltrekke deg flere potensielle kunder.

Start implementeringen av et godt kundereisekart og ta virksomheten din mange steg videre.

Når du klarer å forstå behovene og preferansene til kundene dine, kan du skape en sømløs og personlig kundeopplevelse. Dette vil gi deg konkurransefortrinn i markedet.

Kundereisekart MAL [INFOGRAFIKK]

Som en ekstra bonus finner du her en mal for et tenkt kundereisekart. 

Denne malen gir deg en oversikt over de ulike fasene i kundereisen og de viktigste kontaktpunktene, mellom kunden og bedriften. 

Du kan tilpasse malen etter dine spesifikke behov, og legge til flere detaljer eller kontaktpunkter etter behov.

kundereisekart-mal-kundereise-infografikk

Oppsummering

Ta kontroll over kundereisen og skap en unik og tilpasset opplevelse for dine kunder.

Ved å implementere et effektivt kundereisekart og optimalisere dette, kan du oppnå bedre resultater og bygge sterke kundeforhold.

Hvilke av disse punktene kommer du til å jobbe med først? Skriv gjerne en kommentar under.

Lykke til med kartleggingen! 😀

Om forfatteren

Bjørn Marius Narjord

SEO-spesialist som deler mine beste råd og tips i Intentbloggen. Jeg har over 10 års erfaring med digital markedsføring og synlighet på nett. 

Bjorn-Marius-Narjord-Intent-SEO-og-Digital-Intentbloggen

Se også disse sakene

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}