Kunstig Intelligens (AI)

I vinden som aldri før! Hva er egentlig AI (eller KI på norsk)? Bli bedre kjent med definisjonen på Kunstig Intelligens, og forstå hvordan dette brukes i dagens samfunn.

Hva er Kunstig Intelligens?

Artificial Intelligence (AI) handler i hovedsak om å lage intelligente maskiner og dataprogrammer, ved hjelp av vitenskap og ingeniørkunst. (AI definisjon).

Alan Turing anses som opphavsmann til datavitenskapen og publiserte i 1950 sin banebrytende arbeid "Computing Machinery and Intelligence" hvor han introduserte "Turing-testen" for å avgjøre om en maskin kunne demonstrere samme intelligens som et menneske. 

Her ligger mye av bakgrunnen til kunstig intelligens sin historie.

AI har blitt delt opp i fire potensielle mål eller definisjoner: systemer som tenker som mennesker, systemer som handler som mennesker, systemer som tenker rasjonelt og systemer som handler rasjonelt. (Stuart Russell/ Peter Norvig).

Hva er Artificial Intelligence (AI) på norsk? 

På norsk omtaler vi AI som Kunstig Intelligens (KI).

Hvordan brukes Kunstig Intelligens?

Artificial Intelligence utøves av datamaskiner som kan utføre oppgaver som krever menneskelig intelligens, for eksempel talegjenkjenning, det å ta kvalifiserte beslutninger og oversettelse av ulike språk.

Denne kan håndtere både strukturerte og ustrukturerte data.

AI kan deles inn i to kategorier

Det snakkes om to typer AI: Svak AI og sterk AI.

Svak AI er trent og fokusert på å utføre spesifikke oppgaver, mens sterk AI refererer til en teoretisk form for AI som vil kunne inneha intelligens som tilsvarer oss mennesker.

Denne typen er selvbevissthet og har evnen til å løse problemer, lære og planlegge for fremtiden.

Kunstig Intelligens Eksempler

AI har et bredt spekter av bruksområder. Her er gode eksempler på oppgaver og gjøremål AI kan håndtere:

  • Kart og navigasjon
  • Ansiktsgjenkjenning 
  • Tekstredigeringsverktøy og autokorrektur
  • Algoritmer for søkemotorer
  • Chatbots
  • Digitale assistenter
  • Sosiale medier
  • Elektroniske betalinger

Bruk av KI i Google og SEO

I Google er et søk i søkemotoren et godt eksempel på bruk av Artificial Intelligence.