Kunstig intelligens (AI)

I vinden som aldri før! Hva er egentlig AI (eller KI på norsk)? Bli bedre kjent med definisjonen på kunstig Intelligens, og forstå hvordan dette brukes i dagens samfunn.

Hva er kunstig intelligens?

Artificial Intelligence (AI) handler i hovedsak om å lage intelligente maskiner og dataprogrammer, ved hjelp av vitenskap og ingeniørkunst. (AI definisjon).

Alan Turing anses som opphavsmann til datavitenskapen og publiserte i 1950 sin banebrytende arbeid "Computing Machinery and Intelligence" hvor han introduserte "Turing-testen" for å avgjøre om en maskin kunne demonstrere samme intelligens som et menneske. 

Her ligger mye av bakgrunnen til kunstig intelligens sin historie.

AI har blitt delt opp i fire potensielle mål eller definisjoner: systemer som tenker som mennesker, systemer som handler som mennesker, systemer som tenker rasjonelt og systemer som handler rasjonelt. (Stuart Russell/ Peter Norvig).

Hva er Artificial Intelligence (AI) på norsk? 

På norsk omtaler vi AI som Kunstig Intelligens (KI).

Hvordan brukes kunstig intelligens?

Artificial Intelligence utøves av datamaskiner som kan utføre oppgaver som krever menneskelig intelligens, for eksempel talegjenkjenning, det å ta kvalifiserte beslutninger og oversettelse av ulike språk.

Denne kan håndtere både strukturerte og ustrukturerte data.

AI kan deles inn i to kategorier

Det snakkes om to typer AI: Svak AI og sterk AI.

Svak AI er trent og fokusert på å utføre spesifikke oppgaver, mens sterk AI refererer til en teoretisk form for AI som vil kunne inneha intelligens som tilsvarer oss mennesker.

Denne typen er selvbevissthet og har evnen til å løse problemer, lære og planlegge for fremtiden.

Kunstig intelligens eksempler

AI har et bredt spekter av bruksområder. Her er gode eksempler på oppgaver og gjøremål AI kan håndtere:

 • Kart og navigasjon
 • Ansiktsgjenkjenning 
 • Tekstredigeringsverktøy og autokorrektur
 • Algoritmer for søkemotorer
 • Chatbots
 • Digitale assistenter
 • Sosiale medier
 • Elektroniske betalinger

Slik påvirkes SEO av kunstig intelligens (AI)

I 2023 har vi sett en eksplosiv utvikling innenfor bruken av AI, og dette påvirker også SEO og hvordan vi jobber med dette.

Her ser vi på de største endringene og hva dette vil kunne bety:

Etter at ChatGPT fra Open AI kom i markedet før jul i 2022, har det satt i gang stor aktivitet i markedet. Blant annet har Microsoft inngått samarbeid med leverandøren, og integrert chat-tjenesten både i Bing og Office-pakka.

Google svarer nå med tjenesten Google Bard.

Dette vil være en avansert chat-tjeneste som skal integreres inn i Googles søkemotor, og slik vil Bard konkurrere direkte med ChatGPT.

SEO påvirkes vesentlig av kunstig intelligens framover

Vi vil nok se endringer i arbeidet med SEO, og det vil definitivt være nye verktøy og tjenester å forholde seg til. Vil disse ta over jobben fullt og helt?

Inntoget av kunstig intelligens har så langt i år vært massivt, og denne trenden vil bare øke. Dette påvirker selvsagt også hvordan vi jobber med organisk synlighet i Google, og egne nettsider.

Hva er det viktig å passe på når det skjer så store endringer innen faget? 

Jeg tenker at disse vil kunne gjøre mange oppgaver som vi tidligere måtte løse manuelt. Disse bør anses som hjelpemidler, og det akkurat det de skal være.

Tjenester som ChatGPT og Google Bard vil på ett punkt ha en begrensning i det å kunne beskrive det vi mennesker kan gjøre basert på opplevelser, følelser og vurderinger.

Kvalitetsinnhold blir viktigere

Det å beskrive det beste reisemålet eller den beste opplevelsen, vil fortsatt være en egenskap som tilfaller oss selv.

 • Disse tjenestene skal inntil et visst punkt kunne hjelpe oss med rask tilgang på informasjon, og gjennomføring av avanserte oppgaver.
 • Likevel vil det ektefølte innholdet som krever et menneskesinns betraktninger fortsatt gjelde. 
 • Det setter kanskje enda større krav til kvalitetsinnhold?

Det smarteste vi kan gjøre er nok å ikke frykte forandringene, men heller tilpasse oss og ta i bruk disse som nyttige verktøy.

Ekspertintervju: Kristian Fagerlie om kunstig intelligens

Han mener tekstproduksjon og bildemarked som stock-bilder blir mest berørt også i tiden framover.

Dette sier han om samspillet mellom kunstig intelligens (Generativ AI) og søkemotoroptimalisering.

Hva bør de som jobber med SEO tenke på rundt bruken av KI/maskinlæring?

Kristian-fagerlie-om-kunstig-intelligens-seo

Når det kommer til bruken av alle disse nye verktøyene så mener jeg det viktigste er at brukeren må se på dette som et avansert hjelpemiddel.

Det å publisere rått innhold som kommer rett fra KI-modellene, vil jeg ikke anbefale. Prøv heller å bruke verktøyet som en del av arbeidsflyten for å spare tid og få gode ideer.

Fagerlie påpeker også at det å bruke tekst-til-bilde modeller, for å lage bilder til nettsider, bør gjøres med varsomhet.

- Skal du for eksempel gjøre dette for en kunde så vær varsom med bruken av disse, noe som kan tolkes som å være opphavsrettsbeskyttet.

Programvare for bilder med kunstig intelligens

Hvilke KI-hjelpemidler/programvarer er best for SEO og innholdsproduksjon?

Jasper og Copy.ai er kanskje de to største aktørene innenfor KI-assistert tekstproduksjon i dagens marked. Disse er bygd på toppen av GPT-3 API`en, med egne finjusterte modeller for å produsere innhold.

Fagerlie mener brukere og bedrifter kan spare mye penger på å lage sine egne modeller, ved hjelp av basic Python og GPT-3 API selv, til en brøkdel av prisen.

Programvare for bilder med kunstig intelligens

Her finnes det 3 aktører som Fagerlie i hovedsak anbefaler:

 • Dall-E 2
 • Midjourney
 • Stable Diffusion

Hvilke av disse som er best mener han kommer helt an på personlig preferanser.  

- Dall-E 2 og Midjourney er enklest å bruke, men koster penger. Stable Diffusion er open source, og kan brukes lokalt på egen PC helt gratis.