Chatbot

Chatbot har blitt stadig mer populært de siste årene, og disse har endret måten vi kommuniserer med bedrifter og tjenester på nettet.

Hva er en Chatbot?

En chatbot er programvare utviklet for å simulere samtale med menneskelige brukere, spesifikt på internett.

La oss kikke på to typer chatboter:

Regelbaserte Chatboter

Denne typen chatbotter fungerer ved at disse innehar et sett med forhåndsdefinerte regler og svar. Når en bruker stiller et spørsmål, søker chatboten gjennom reglene for å finne et passende svar. 

Disse chatbotene kan være enkle og begrenser seg til enkle oppgaver, men disse kan også være mer avanserte, og håndtere mer komplekse spørsmål og svar.

AI Chatboter

AI-drevne chatboter bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å forstå og svare på brukernes henvendelser. 

Denne typen chatbot blir hele tiden smartere og mer effektive over tid, fordi de lærer og fortår innformasjon fra tidligere samtaler, og tilpasser seg brukernes behov.

Et eksempel på denne typen tjenester er ChatGPT.

Hvordan brukes Chatboter?

En chatbot kan brukes i en rekke ulike situasjoner og bransjer, og de har potensiale til å forbedre måten vi mennesker kommuniserer og samhandler på internett. 

Her er et knippe eksempler på hvordan en chattjeneste kan brukes.

Hvordan kan en chatbot hjelpe SEO?

En av de beste metodene for å styrke SEO-innsatsen, er å integrere en chatbot på nettsiden din. Ved å tilby raske og presise svar på brukernes spørsmål, kan chatbotter forbedre brukeropplevelsen for de som besøker sidene, og gjøre det enklere for dem å finne informasjonen de søker.

Når besøkende enkelt finner det de søker, vil de sannsynligvis tilbringe mer tid på nettstedet, noe som resulterer i økt "dwell time" som handler om gjennomsnittelig tid brukt på dine sider. 

Dette er en sentral rangeringsfaktor som søkemotorer som Google tar hensyn til, når de vurderer nettstedets posisjoner og kvaliteter.

Videre kan en positiv brukeropplevelse generere gode anmeldelser og vurderinger på søkemotorer, og sosiale medieplattformer. Dette gir deg ytterligere en fordel for nettsiden din.

Denne typen er selvbevissthet og har evnen til å løse problemer, lære og planlegge for fremtiden.

Chatbot Eksempler

Ved å skreddersy en chatbot for å ta seg av personlig kundeservice, kan du bygge merkevaren din, og skape et godt omdømme for virksomheten. 

For effektiv implementering av en chatbot er det avgjørende å fastslå dens formål, danne deg en database med vanlige brukerspørsmål, og tilpasse chatboten slik at den møter brukernes behov.