Google Bard

Bard ble annonsert 6. februar 2023 av Google, og er basert på Googles Language Model for Dialogue Applications (LaMDA).

Hva er Google Bard?

Google Bard er en samtalebasert AI-chat-tjeneste som er ment å ta opp kampen med OpenAI's anerkjente ChatGPT. Tanken er å kombinere Googles tradisjonelle søkemotor med denne denne nye tjenesten, for utfyllende og samtaleorienterte svar. 

Etter signalene og dømme (og erfaringer fra Google selv) er tjenesten fortsatt delvis på teststadiet.

Tjenesten ventes tilgjengelig i Norge i løpet av våren 2023.

Hvordan brukes Google Bard?

Google opplyser at de jobber med å integrere avanserte AI-teknologier, som LaMDA, PaLM, Imagen og MusicLM, inn i sine produkter. Dette vil kunne skape nye måter å engasjere seg i informasjon, fra språk og bilder til video og lyd.

LaMDA er basert på Transformer, en arkitektur som også er fundamentet for GPT-3, modellen som nettopp ChatGPT bruker.

Google Bard Eksempler

Google Bard gir en rekke bruksmuligheter, takket være sin samtalebaserte AI-teknologi, og evne til å søke og finne informasjon.

Her er noen eksempler på mulige bruksområder:

Utdanning og læring

Bard kan være en verdifull ressurs for elever og lærere som søker innsikt i et tema eller ønsker å forstå kompliserte begreper. Brukt riktig kan dette være et svært nyttig verktøy i utdanning. Det foregår forøvrig en større debatt om bruken av AI som hjelpemidler i skoleverket.

Reiser og feriemål

Dette kan også være en pålitelig informasjonskilde om destinasjoner og reisemål over hele verden, overnatting, severdigheter og transportmuligheter.

Helse og velvære

Tjenesten kan tilby råd og informasjon om helse, trening, ernæring og medisinske spørsmål basert på troverdige kilder rundt temaet.

Underholding og media

Bard kan foreslå filmer, musikk, bøker og annen underholdning basert på brukerens smak og preferanser.

Jobbsøk og karriereveiledning

Et annet hjelpemiddel dette kan være er å bistå brukere med å oppdage jobbmuligheter, forberede seg til intervjuer og gi veiledning om karriereutvikling.

Matoppskrifter og matlaging

Bard kan oppdage oppskrifter, gi råd om matlaging og anbefale måltider basert på brukerens preferanser og kostholdsbehov.

Teknisk hjelp og brukerstøtte

Dette kan også hjelpe brukere med tekniske utfordringer, og feilsøking av forskjellige digitale hjelpemidler og programvare. (Som PC og nettbrett).