Big Data (Stordata)

Hva er definisjonen på Big Data? Og hvordan benyttes dette? Det vi kan si med sikkerhet, er at dette er en økende faktor også i arbeid med søkemotoroptimalisering, og i digital markedsføring generelt.

Hva er Big Data?

Big Data (Stordata) refererer til enorme mengder data som genereres fra ulike kilder. Disse kan være Sosiale Medier, IoT-enheter (Internet of Things), mobiltelefoner og kameraer, med mer.

Dette er store mengder data som må behandles med riktige verktøy. Kilder til stordata kan generelt grupperes under termene:

  • Sosial (menneskelige)
  • Maskin (sensor)
  • Transaksjonell

Sosiale (menneskelig)

Sosiale (menneskelig) – denne kilden blir mer og mer relevant for bedrifter. Dette inkluderer innlegg på sosiale medier, videoer som er lagt ut osv.

Maskin (sensor)

Disse dataene kommer fra det som kan måles av utstyret som brukes.

Transaksjonelle

Dette kommer fra transaksjonene som utføres av organisasjonen. Dette er kanskje den mest tradisjonelle av kildene.

Hvordan bruke Big Data?

Stordata gir muligheter for bedre analyse, bedre beslutninger og forutsigelse. Dette gir også innsikt i kundeadferd, forbedrer effektivitet og reduserer kostnader.

For å håndtere stordata, må man først samle inn og lagre dataene. Noen vanlige metoder for dette inkluderer Hadoop og NoSQL-databaser.

Dataanalyse er en kritisk del av arbeid og analyse av stordata, og det finnes flere teknikker og verktøy for å analysere disse. Noen eksempler er Apache Spark, TensorFlow og R. Disse datamengdene brukes i stor grad innen forretningsanalyse for å forstå kundenes behov, forbedre produkter og tjenester, og øke salget.

Hvordan benytte store datamengder i SEO?

Big Data spiller også en viktig rolle i forskning og utvikling. Med tilgang til enorme mengder data kan forskere bruke disse til å oppdage nye sammenhenger og trender.

Søkemotoroptimalisering (SEO) og Big Data henger også nøye sammen i det å skape effektive markedsføringsstrategier, og forbedre bedrifters digitale synlighet. 

63% av spurte selskaper forteller om forbedret produktivitet og effektivitet, takket være stordata i 2023. Dette tydeliggjør behovet, og gjør det klart at denne teknologien er ganske så avgjørende for moderne bedrifter.

Big Data eksempler

Stordata kan som et tenkt eksempel gi oss nøyaktige analyser av kundeadferd, noe som hjelper markedsførere med å forutsi en kunders adferd. Dette kan erfaringsmessig øke både salg og forbedre tilhørende prosesser. 

Analyseverktøy som Google Search Console gir verdifull innsikt i innholdsplassering og ytelse. 

I tillegg gir stordata en vesentlig dypere innsikt i SEO og tilhørende data. 

Dette ved å tilby nøyaktige, kvantifiserbare data som kan styrke dine SEO-strategier, og aktiviteter tilknyttet innholdsmarkedsføring.