SEO GAMIFICATION: 
Den definitive Guiden

Gamification handler om å bruke spillprinsipper for å gjøre opplevelser mer engasjerende og underholdende, samtidig som det oppmuntrer til ønsket atferd eller deltakelse.

 • Finn ut hvordan du kan bruke dette i arbeid med SEO
 • Mål resultater og utvikling på en morsom måte!
 • Sjekk aktørerer og verktøy
Gamification-SEO-Guide
Av Bjørn Marius Narjord
Publisert: 10/07/2023

Gamifisering involverer prosessen med å implementere spillmekanismer i miljøer som normalt ikke er spillorienterte, for eksempel nettsider, online samfunn, læringsstyringssystemer eller interne bedriftsintranett - og SEO!

 • Det kan gi økt motivasjon i prosjekter
 • Samarbeid kan styrkes, og skape gode relasjoner
 • Det kan også gi en større involvering fra relevante aktører

Finn ut det du trenger å vite om gamification i søkemotoroptimalisering i denne nyttige guiden.

Alternative måter å jobbe med SEO: Gamificiation

Hvordan kan du best mulig følge med på hvordan du ligger an med SEO? Tall, data og informasjon kan bli overveldende og tungt for mange. 

Og rapporteringer er ikke nødvendigvis det enkleste.

Men det finnes spennende aktører der ute som tenker nytt!

Dette er noe jeg har sett på her. Hva med å starte med et spennende og nytt blikk på SEO:

Gjør SEO mer moro og praktisk med gamification

Gamification, eller «spillifisering» som det heter på norsk, gir store muligheter innen flere bransjer, også innenfor SEO. Det er allerede flere aktører på markedet, og her ser vi litt mer på hva dette handler om.

Å invitere besøkende til nettstedet ditt gjennom spill og konkurranser kan øke trafikken din betraktelig. 


Hva underbygger denne påstanden?


Har de besøkende en interaksjon med innholdet ditt i form av elementer med spill, er sjansen stor for at de holder seg på siden din!


Men hvor utbredt er begrepet gamification egentlig?

Gamification-statistikk-2023

Nøkkeltall: Fersk statistikk om spillifisering spår en voldsom vekst de nærmeste årene, og konseptet har allerede et godt fotfeste globalt. 

Med andre ord en etablert metode allerede. Hvordan fungerer så dette i praksis?

Slik fungerer gamification

 • Spillifisering har som mål å skape motivasjon til problemløsning for å øke brukernes engasjement.
 • Dette skal også bidra til å styrke følelsen av egennytte, øke kvaliteten på data og gi følelse av mestring og læring.
 • Spillifisering spiller på naturlige psykologiske behov som konkurranseinstinkt, ønske om å lykkes, higen etter status, evne til altruistisk samarbeid, tilfredshet ved å fullføre oppgaver og selvrealiseringsbehov. (Kilde: Wikipedia)

Slik trigger dette flere av våre grunnleggende egenskaper og behov.

Gamification-leverandor-SEO-2023

Gamification for SEO: Morningscore er en SEO-tjeneste som har tatt selve arbeidet med søkemotoroptimalisering inn i gamification-settingen. Ta på hjelmen og prøv ut dette noe utradisjonelle SEO-verktøyet.

Hva så med ulempene? Finnes det noen betenkeligheter?

Finnes det fallgruver med gamification i SEO?

 • For å lykkes bør du definitivt ha en strategisk tilnærming, og ikke en taktisk en. Her må tenke langsiktig, og i de store linjene for å oppnå faktiske resultater du kan knytte til den daglige driften din. 
 • Systemet spillet er bygget er bare så godt som det leverandøren klarer å tilby. Hjelper dette deg til reell måloppnåelse?
 • Konklusjonen må bli at du bør ha mål og strategiske elementer på plass, før du kaster deg i gang med denne måten å jobbe på.  

Når du lykkes finnes det åpenbare gevinster. Slik skaper dette engasjement:

Gamification-engasjement-statistikk-2023

Høy interaksjon: Det er tydelig at dette virkemidlet skaper større engasjement og interaksjon. Hele 89% bruker mer tid på en applikasjon eller et nettsted med spillelementer involvert. (Kilde: Medium).

Det er tydelig at dette virkemidlet skaper større engasjement og interaksjon. Hele 89% bruker mer tid på en applikasjon eller et nettsted med spillelementer involvert. 

En sammenheng kan være når oppgavene blir så konkrete som dette:

Gamification-spillifisering-SEO-eksempel

Oppdrag og visualisering: Konkrete oppgaver og målbarhet som er enkel å forstå. Er dette noe som trigger flere bedriftseiere og aktører neste år?

Slik kan oppgavene du ønsker å løse bli både lettere å forstå og gjennomføre? For mange ligger det nok også mye brukervennlighet i dette.


De som liker denne praktiske tilnærmingen vil kunne finne stor nytte av et slikt konsept. 

Noen muligheter gamification kan gi for SEO

 • Det kan bli lettere å måle verdi og progresjon av arbeidet du gjør.
 • Måle lønnsomheten arbeidet du legger ned med organisk synlighet i Google gir deg.
 • Jobben med SEO kan rett og slett bli lettere å forstå selv for en som ikke har inngående kunnskap i faget.
 • Noen gevinster kan oppsummert være økt engasjement fra målgruppene du retter deg mot, enklere innsamling av innsikt og data, bedre analyse av SEO, og påfølgende økte inntekter.

Gamification for SEO oppsummert

Gamification har eksistert en stund, og er sånn sett ikke noe nytt. Likevel ser vi kanskje en tendens til at dette øker på i større grad.

Du kan enten bruke dette som virkemidler for å skape større engasjement eller i arbeidet med SEO i seg selv.

Kanskje er 2024 året da dette virkelig tar av, også for søkemotoroptimalisering? 

Skriv gjerne en kommentar under om du tenker å benytte dette 😀

Om forfatteren

Bjørn Marius Narjord har jobbet med kommunikasjon og digital markedsføring i over 10 år. Her får du gode tips og råd om SEO og organisk synlighet på nett.


Se også disse sakene

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}