Hva er SEO: 
Den ultimate guiden [Definisjon og infografikk]

Her finner du det du trenger å vite om SEO! 

 • Få forståelsen av hva SEO egentlig er.
 • Oppdag verdien av SEO og hvorfor dette er viktig! 
 • Slik lykkes du i praksis. Finn eksempler og forklaringer.
hva-er-seo_definisjon-guide
Oppdatert: 23/01/2024

I denne guiden skal vi se grundig på spørsmålet «hva er SEO», og besvare dette. 

De siste årene har jeg bygget relevant organisk synlighet i Google for hundrevis av søkeord og emner med bloggen Intent SEO.

Med flere års praktisk erfaring med SEO og SEO-analyse lagde jeg denne guiden, for å forklare deg enkelt og forståelig hva søkemotoroptimalisering handler om.

La oss sette i gang!

Kapittel 1

Hva er SEO og hvorfor er det viktig?

Optimalisering av SEO i søkemotorer som Google utgjør en kritisk komponent i enhver vellykket markedsføringsstrategi. Men hva innebærer egentlig SEO, og hvordan kan vi definere begrepet? Dette kapittelet gir oss en dypere forståelse av organisk synlighet i Google og andre søkemotorer.


La oss først se på det grunnleggende:

Definisjon av SEO (Search Engine Optimization)

Det finnes flere ulike definisjoner for søkemotoroptimalisering (SEO) (Search Engine Optimization) i ulike kilder, men Google selv definerer dette slik:

SEO står for søkemotoroptimalisering. Prosessen med å maksimere antallet besøkende til en nettside, ved å sikre at siden vises høyt i listen over resultater gitt av en søkemotor.

Hva menes med SEO?

Det er viktig å merke seg at mer enn 90 prosent av alle kjøpsprosesser starter med et søk i søkemotorer som Google.

 • Når vi begynner å undersøke og sammenligne produkter, tjenester og andre nettsider, er Google som regel startpunktet.
 • Derfor kan vi raskt konkludere med at synlighet i søkemotorer, spesielt i Google, spiller en avgjørende rolle i de fleste kjøpsprosesser.
 • Organisk rangering betyr at du har oppnådd høyere posisjoner i søkemotorene uten å betale for annonser.

Som SEO-rådgiver vil jeg definitivt anbefale deg å se på hvordan du kan få maksimal nytte av dette.

hva_er_seo_sokemotoroptimalisering_definisjon

Hvordan fungerer SEO i praksis?

Søkemotoroptimalisering (SEO) spiller en avgjørende rolle for mange bedrifter.

De som mestrer SEO er synlige for mest relevante søkeord og emner knyttet til sin virksomhet, og dette gir deg en konkurransefordel i markedet. 

 • Dette fører til økt markedsandel og inntjening foran konkurrentene som ikke oppnår samme grad av synlighet.
 • I tillegg gir en vellykket SEO-strategi andre betydningsfulle fordeler, inkludert styrking av merkevare, omdømme og økt bevissthet blant forbrukerne.
 • Dette igjen gir bedrifter og aktører som dominerer søkeresultatene et betydelig fortrinn.
Slik-fungerer-sokemotoroptimalisering

Kilde: Semrush

I neste kapittel skal vi se på noen sentrale forskjeller på betalt og fortjent synlighet i Google. 

Følg med videre!

Kapittel 2

Hva er forskjellen på SEO, SEM OG PPC?

Søkemotormarkedsføring, forkortet SEM, er en bred kategori innen digital markedsføring som omfatter to nøkkelkomponenter: søkemotoroptimalisering (SEO) og betalt annonsering, også bedre kjent som betal-per-klikk (PPC).

Hva er fortjent trafikk i Google?

SEO skal øke organisk (ikke betalt) trafikk til nettstedet ditt fra søkemotorer, mens SEM berører både organiske og betalte taktikker.

Hva er betalt trafikk i Google?

PPC er en digital markedsføringsmetode der annonsører betaler hver gang en bruker klikker på annonsen deres. Dette oppnås ved å by på spesifikke søkeord eller nøkkeluttrykk som annonsørene retter seg mot. Her brukes Google Ads som verktøy.

Når en bruker søker etter disse søkeordene, vises annonsene øverst i søkeresultatene.

organsike_sok_vs_betalte_sok_hva_er_seo

Betalte søk vs organisk søk - en forklaring

I denne grafikken ser du forskjellene mellom annonsering og SEO i praksis.

Forskjell-paa-SEO-og-SEM - Infografikk - Intent-SEO

Lær mer om SEO

Besøk fagsenteret for utfyllende fagstoff om søkemotoroptimalisering, og øk kunnskapen din - helt gratis!

SEO er et bredt fagfelt. Hvordan få oversikt over alle begreper og fagområder innenfor dette?

La oss se videre på dette i neste kapittel: 

Kapittel 3

Hvilke typer SEO finnes?

Vi snakker her om et bredt fagfelt, og det er hensiktsmessig å se på flere områder innenfor fagfeltet.

Her ser vi litt på hva som skiller de ulike delene innenfor SEO.

Generelt sett dekker SEO 3 hovedområder:

 • Teknisk SEO
 • On-Page SEO
 • Off-Page SEO

Teknisk SEO

Teknisk SEO tar for seg helsetilstanden til nettstedet, og det som skal til for at nettstedet ditt kan oppdages av søkemotorer. Les mer om teknisk SEO i denne store guiden.

On-page SEO

On-page SEO dreier seg mye om det du kan påvirke på sidene dine, alt fra titler, struktur og innhold.

Off-page SEO

Off-Page handler mye om det som skjer utenfor nettsidene. Lenkebygging og brukersignaler er eksempler på dette.

Hva så med det praktiske rundt organisk synlighet? Hvordan jobbe riktig med dette?

Bli med videre:

Kapittel 4

Slik fungerer SEO i praksis

Relevant synlighet i digitale kanaler og høyest mulig organisk plassering i søkemotorene, er det primære målet for denne delen av digital markedsføring.

SEO handler om å forstå landskapet en opererer i og hvor viktig søkemotorer som Google er i folks hverdag. Klarer du å posisjonere deg etter dette kan du ta en avgjørende posisjon i markedet ditt.

I tillegg til rangeringene du oppnår (disse vil kunne variere over tid) må du se disse i sammenheng med klikkrate og hva brukeren faktisk gjør på nettsiden din.

hva-er-seo-hvordan-bli-god-paa-seo

SVAR PÅ SPØRSMÅL: Klarer du å levere nyttige svar på spørsmål folk har i Google, vil du kunne skape relevant organisk synlighet med SEO.


Selve visningene i Google betaler du ikke for, men jobben for å komme dit vil kreve ressurser. Imidlertid kan resultatet av dette arbeidet gi deg store verdier tilbake i flere år framover om du lykkes.

Hvordan få bedre SEO?

Et stikkord for å lykkes er å gjennomføre ting i riktig rekkefølge. Dette gjelder uavhengig av om du gjør arbeidet selv, eller får hjelp fra et SEO-byrå eller en SEO-konsulent.

Vellykket arbeid med søkemotoroptimalisering består av mange forskjellige gjøremål satt i system til riktig tid.

Vi kan konkludere med at det er mange faktorer å ta forbehold med. Det er en tidkrevende disiplin som krever kontinuerlig jobb. Men gevinsten er mulig stor! Du kan over tid bygge varige verdier gjennom din digitale tilstedeværelse.

TIPS: Lag godt innhold for mennesker, ikke for roboter.

I tillegg til rangeringene du oppnår (disse vil kunne variere over tid) må du se disse i sammenheng med klikkrate og hva brukeren faktisk gjør på ditt nettsted.

Likevel er dette en god måte å beregne hvor stor del av trafikken du kan kapre.

Vi ser litt på fordeling av organisk trafikk:

Hva er effekten av søkemotoroptimalisering (SEO)

Målt i prosent får du i snitt denne andelen av trafikken om du har høye rangeringer i søket:

31,7

1. plass

24,7

2. plass

18

3. plass

For eksempel om det søkes etter noe 1000 ganger per måned vil du kunne få rundt 30-40 prosent av trafikken med topp-plassering 1 i Googlesøket.

Kapittel 5

Hvor lang tid tar SEO?

Dette er en kontinuerlig prosess som pågår over tid. Du er aldri ferdig med arbeidet så lenge du vil ta en posisjon i markedet ditt.

Sørg for at du legger opp en tydelig plan for en prosess som gir deg resultater steg for steg.

Arbeidet med SEO (søkemotoroptimalisering) kan variere betydelig avhengig av flere faktorer, inkludert nettstedets størrelse, bransje, konkurranse og de målene du har satt. Det er viktig å forstå at SEO er en pågående prosess, og resultatene tar tid å materialisere seg.

Bjorn-marius-narjord-intent-SEO-og-solid-media-fagseminar-om-seo

Intent SEO og Solid Media AS med fagseminar om SEO. Bilde: Rørosregionen Næringshage

La oss se på noen mulige perspektiver, eksempler og scenarioer:

Størrelse på nettstedet

 • Hvis nettstedet ditt er relativt lite, kan det ta omtrent 3-6 måneder å se merkbare forbedringer, forutsatt at en god SEO-strategi settes ut i livet.
 • For større nettsteder med flere sider og komplekse strukturer, kan det ta 6 måneder til over et år før betydelige resultater viser seg.

Bransje og konkurranse

 • I en nisje med lav konkurranse kan du se resultater raskere, kanskje innen 2-4 måneder.
 • I konkurransedyktige bransjer kan det ta lengre tid, kanskje 6 måneder eller mer, for å rangere høyt på viktige søkeord.

Tekniske faktorer

 • Tekniske SEO-optimaliseringer, som forbedring av nettsidens hastighet og mobilvennlighet, kan gi raskere resultater, ofte innen de første månedene.
 • Regelmessig produksjon av relevant og kvalitetsinnhold er en kontinuerlig prosess. Å bygge opp et solid innhold kan ta tid, men det er en langsiktig investering.

Scenarioer for tidsperspektiver

Det er viktig å være tålmodig, konsekvent og tilpasse strategien etter hvert som du evaluerer resultater og endringer i søkemotoralgoritmene.

 • Scenario 1 (Rask suksess): Et nystartet nettsted i en nisje med lav konkurranse, med god teknisk SEO og relevant innhold, kan se synlige resultater innen 2-4 måneder.
 • Scenario 2 (Moderat suksess): Et middels stort nettsted i en moderat konkurransedyktig bransje kan forvente gradvise forbedringer over 6-12 måneder med en solid SEO-strategi.
 • Scenario 3 (Tidkrevende suksess): Et stort nettsted i en høyt konkurransedyktig bransje, med omfattende tekniske problemer, kan kreve over et år med konstant innsats for å se betydelige resultater.

SEO handler med andre ord om investering av tid, og produksjon av kvalitetsinnhold og funksjonalitet på lang sikt.

Kapittel 6

Infografikk - hvordan jobbe med SEO

Her finner du 6 punkter som vil bringe deg opp og fram med søkemotoroptimalisering i år. Det er mye å tenke på, men med disse tingene i bakhodet vil du kunne danne deg en solid grunnmur.

Spillereglene for SEO har forandret seg mye de siste årene. 

Slik fungerer SEO i dag

 • SEO har gått fra å være rangering av trafikk til å bli det beste virkemidlet en virksomhet har til å bygge en merkevare på nett.
 • Dette medfører større krav til innhold, og formen på budskapet du ønsker å kommunisere.
 • Tempoet øker i takt med teknologisk utvikling og krav til gode opplevelser for brukerne.

Pass på disse tingene for bedre resultater med SEO i år:

infografikk-hvordan-sokemotoroptimalisere_hvordan-gjore-seo

Får du kontroll på disse tingene har du kommet langt.

7. Oppsummering

SEO er et omfattende begrep, og som vi ser et eget fag og en egen disiplin innen digital markedsføring. Det er mye vi må huske på! Men ved å gjøre ting i riktig rekkefølge vil du kunne oppnå verdifulle rangeringer i Google. 


Husk også: innholdet ditt skal først og fremst være for mennesker, ikke bare for søkemotorene. 


Jeg håper du lærte noe av denne guiden. Har jeg glemt noe? Hva vil DU gjøre først med SEO framover? Legg gjerne igjen en kommentar under (eller kontakt meg om du har spørsmål) 😀

Om forfatteren

Bjørn Marius Narjord

SEO-spesialist som deler mine beste råd og tips i Intentbloggen. Jeg har over 10 års erfaring med digital markedsføring og synlighet på nett. 

Bjorn-Marius-Narjord-Intent-SEO-og-Digital-Intentbloggen

Se også disse sakene

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}