KPI (Key Performance Indicator)

KPI-er handler om å måle ønsket framgang med ulike indikatorer. På norsk omtales ofte KPI-er som nøkkeltallsindikatorer.

Hva er KPI?

En KPI (Key Perfomance Indicators), eller KPI-er, er målbare verdier som hjelper bedrifter og organisasjoner med å evaluere suksess og fremgang, mot de målene de har satt for seg og sin virksomhet.

Disse fungerer som en form for navigasjon som hjelper ledere og ansatte med å identifisere hvor godt de arbeider, og hvilke områder som trenger forbedring. 

Typer av KPI-er for varer og tjenester

Det finnes ulike typer KPI-er som kan brukes avhengig av virksomhetens behov og mål. Noen av de vanligste typene inkluderer:

 • Kvantitative indikatorer

De kvantitative er tallbaserte og gir konkrete og målbare data. Disse inkluderer ofte finansielle mål som omsetning, fortjenestemargin og vekstrate, samt ikke-finansielle mål som antall kunder, konverteringsrate og kundetilfredshet.

 • Kvalitative indikatorer

De kvalitative er mer subjektive og fokuserer på de mykere aspektene ved virksomheten. Disse kan inkludere kundetilfredshet, ansattes engasjement og merkevarebevissthet. De kvalitative gir innsikt i hvordan kunder, ansatte og samarbeidspartnere oppfatter virksomheten og dens varer og tjenester og eller produkter.

 • Ledende og etterslepende KPI-er

Ledende nøkkeltallsindikatorer gir innsikt i fremtidige resultater og gir et tidlig varsel om mulige utfordringer eller muligheter. Eksempler på dette inkluderer antall salgssamtaler, kundehenvendelser og markedsføringsaktiviteter. 

 Etterslepende KPI-er, derimot, måler historiske resultater og viser hvordan virksomheten har prestert i en periode i fortiden.

Noen eksempler på disse er omsetning, fortjenestemargin og markedsandel.

Hvorfor er KPI-er viktige?

Ved å sette KPI-er gjør et selskap det mulig for team og arbeidsgrupper å ta smarte forretningsbeslutninger om retningen til alle nåværende prosjekter.

KPI-er gir et objektivt og kvantifiserbart mål på ytelse og fremgang. De gir innsikt i hvordan en virksomhet presterer i forhold til sine konkurrenter og bransjestandarder. Disse hjelper deg også med å identifisere trender, styrker og svakheter, slik at ledere kan fokusere på forbedringsområder og feire suksesser.

Eksempler på bruk av KPI-er

KPI-er og målsetting

Begrepet er nært knyttet til målsetting i en virksomhet. De fungerer som milepæler som hjelper en organisasjon med å måle fremgangen mot sine langsiktige mål og kortsiktige mål. Nøkkeltallsindikatorer er ofte tett knyttet til strategisk planlegging og kan fungere som en bro mellom visjon og operasjonell utførelse.

Hvordan velge de riktige indikatorene for din virksomhet

For å velge de riktige indikatorene for din virksomhet, er det viktig å vurdere følgende faktorer:

 • Klarhet i mål og strategi

Før du velger nøkkeltallsindikatorer, må du ha en klar forståelse av virksomhetens mål og strategi. Dette vil hjelpe deg med å velge de som er mest relevant for å måle suksess og vekst, og fremgang mot disse målene.

 • Målbare og realistiske indikatorer

KPI-er bør være målbare og realistiske, slik at de kan gi nøyaktige og pålitelige data. Velg de som kan måles kvantitativt eller kvalitativt, og sørg for at de er realistiske for virksomheten og dens ressurser.

 • Relevans og sammenheng med virksomheten

Velg KPI-er som er relevante for virksomhetens bransje, marked og kundebase. Nøkkeltallsindikatorerne bør også være i tråd med virksomhetens overordnede strategi og andre mål.

Implementering av KPI-er

Når du har valgt de riktige indikatorene for din virksomhet, er det viktig å implementere dem på en effektiv måte:

 • Kommunikasjon og opplæring

Kommuniser tydelig KPI-ene til alle ansatte og opplær dem i hvordan de skal bruke dem. Dette vil hjelpe med å skape eierskap og engasjement rundt disse, og sikre at alle forstår deres betydning og formål.

 • Overvåking og justering

Overvåk KPI-ene regelmessig og juster dem etter behov. Dette vil hjelpe deg med å holde virksomheten på rett spor og identifisere eventuelle problemer eller muligheter tidlig. Det er også viktig å være åpen for endringer, da virksomhetens mål og strategier kan utvikle seg over tid.

Hvordan bestemme og balansere antall indikatorer?

Mens det er viktig å ha et tilstrekkelig antall KPI-er for å få en helhetlig forståelse av virksomhetens ytelse, er det også viktig å ikke overvelde ansatte med for mange av disse. 

Velg et balansert antall KPI-er som gir et tydelig bilde av virksomhetens ytelse uten å skape unødvendig kompleksitet og forvirring.

Hvordan bruke KPI-er best mulig i markedsføring?

For å utnytte nøkkeltallsindikatorer effektivt innen markedsføring, er det avgjørende å følge disse stegene:

 • Etablere tydelige målsetninger for markedsføringsstrategien
 • Det er viktig å først fastsette klare og målbare mål for markedsføringsstrategien for å kunne velge de mest relevante
 • Dette kan omfatte økning i salg, økt merkevarekjennskap, kundetilfredshet eller andre sentrale markedsføringsmål

Hvordan identifisere en god god retning for dine markedsføringsmål

Basert på markedsføringsmålene dine, velg KPI-er som gir en nøyaktig og troverdig vurdering av dine markedsføringsaktiviteter. 

Eksempler på vanlige markedsførings-KPI-er er konverteringsrate, kostnad per konvertering, antall nettstedbesøk, klikkrate (CTR), kundetilfredshet og engasjement på sosiale medier.

 • Del inn KPI-er etter markedsføringskanaler

For bedre å forstå effektiviteten av ulike markedsføringskanaler, bør du deledisse inn i segmenter. Dette kan innebære å måle prestasjonen til ulike digitale markedsføringskanaler, som søkemotoroptimalisering (SEO), betalte annonser (PPC), sosiale medier, e-postmarkedsføring og innholdsmarkedsføring.

 • Innhent og analyser data

Overvåk og samle inn data fra KPI-ene dine jevnlig for å få en forståelse av markedsføringskampanjenes prestasjon. Benytt analytiske verktøy som Google Analytics, Facebook Insights og andre markedsføringsplattformer for å spore og analysere dataene dine.

 • Tilpass markedsføringsstrategien basert på KPI-ene

Benytt innsikt for å justere og forbedre markedsføringsstrategien. Dersom disse ikke oppfyller målene dine, kan det være nødvendig å endre markedsføringstaktikken eller fokusere på andre områder.

 • Kommuniser KPI-resultatene til teamet

Del KPI-resultatene med markedsføringsteamet og andre interessenter for å holde alle oppdatert og engasjert i markedsføringsprosessen. Dette bidrar til å skape en kultur av kontinuerlig forbedring og prestasjonsevaluering.

 • Iterer og optimaliser

KPI-er bør benyttes i en iterativ prosess, hvor du kontinuerlig samler inn data, analyserer resultater og justerer markedsføringsstrategien for å forbedre ytelsen.

Ved å følge disse stegene kan du benytte indikatorene effektivt innen markedsføring, for å måle og forbedre prestasjonen til markedsføringen av dine aktiviteter. De vil da bidra til å nå de overordnede målene for virksomheten din. Husk at disse ikke er statiske, og det er viktig å kontinuerlig evaluere og oppdatere dem, for å sikre at de forblir relevante og nyttige for din markedsføringsstrategi.

 • Sammenligning med konkurrenter og bransjestandarder

Sammenlign KPI-resultatene dine med konkurrenter og bransjestandarder for å få en bedre forståelse av hvordan din markedsføringsytelse står i forhold til andre i bransjen. Dette kan hjelpe deg med å identifisere områder der du har konkurransefortrinn, samt områder der det er rom for forbedring.

 • Sett realistiske og utfordrende mål

Når du setter mål for KPI-ene dine, bør du sikte mot å finne en balanse mellom realistiske og utfordrende mål. Målene bør være oppnåelige gitt virksomhetens ressurser og kapasiteter, men samtidig utfordrende nok til å motivere teamet til kontinuerlig forbedring og vekst.

 • Evaluere og justere KPI-er over tid

Som nevnt tidligere, bør ikke disse være statiske. Det er viktig å regelmessig evaluere KPI-ene dine for å sikre at de fortsatt er relevante og hjelpsomme for markedsføringsstrategien.

Hvis virksomhetens mål eller markedsføringsmål endrer seg, kan det være nødvendig å justere disse for å sikre at de fortsatt gir verdifull innsikt.

Ved å bruke nøkkeltallsindikatorer effektivt i markedsføring, kan du måle og forbedre ytelsen til markedsføringsaktivitetene dine og bidra til å nå virksomhetens overordnede mål. Husk å kontinuerlig evaluere og justere de for å sikre at de forblir relevante og nyttige for din markedsføringsstrategi.

Oppsummert

Key Perfomance Indicators (KPI) er kritiske verktøy for virksomheter og organisasjoner som ønsker å måle og forbedre sin ytelse. Ved å velge de riktige, iverksette dem effektivt og overvåke dem nøye, kan virksomheter få verdifull innsikt i deres fremgang og identifisere områder for forbedring.

Husk å balansere antallet og være fleksibel i bruken av disse, da virksomhetens behov og mål kan endre seg over tid. Implementering av nøkkelresultatindikatorer (KPI-er) er en viktig del av en vellykket markedsføringsstrategi.

Ved å følge de nevnte trinnene kan du utnytte nøkkeltallsindikatorer effektivt og forbedre ytelsen til markedsføringsaktivitetene dine. Ikke glem å kontinuerlig evaluere og justere disse, for å sikre at de forblir relevante og nyttige for din markedsføringsstrategi.

Flere ressurser om KPI