SEO Forecasting (prognoser)

Kan vi beregne verdien av SEO-tiltakene vi gjør? Dette føles ofte vanskelig. Det er her SEO-forecasting (prognoser på norsk) kommer inn i bildet.

Hva er SEO-forecasting?

SEO-prognoser er en viktig del av digital markedsføring. Dette er tiltak som hjelper bedrifter og markedsføringsbyråer å kunne forutsi fremtidig søketrafikk, og verdien av egne SEO-tiltak.

Hvorfor er SEO-forecasting viktig?

Kan vi beregne verdien av SEO-tiltakene vi gjør? Dette føles ofte vanskelig. Det er her SEO-forecasting (prognoser på norsk) kommer inn i bildet.

Kan dette være en metode som gjør at vi i større grad klarer å skimte verdien av arbeidet med søkemotoroptimalisering over en lengre periode?

Målet med denne typen prognoser er å kunne estimere inntektene fra egen organisk trafikk. Da kan vi klare å ta kvalifiserte beslutninger om hvor en skal prioritere ressursene, for å få mest mulig ut av SEO-strategien vi har definert.

Eksempler på prognoser tilknyttet SEO

En presis SEO-prognose kan gi deg et konkurransefortrinn. Ved å vise potensielle kunder hvordan SEO kan styrke deres posisjon i et stadig skiftende marked, og dermed øke inntekter og avkasning.

I tillegg kan slike prognoser gi grunnlag for økte budsjetter, ved at vi kan påvise at økt produksjon av innhold og innsats kan generere mer inntekt. 

Gode beregninger av dette kan også bidra til bedre kundeforhold, ved å forbedre kommunikasjonen, og la kundene få tilfredsstillende innsikt i egen strategi.

Når vi vurderer verdier for prognosene, er det viktig å se på mer enn bare søkevolum. Andre viktige elementer kan være klikkfrekvens, variasjoner i sesong, konverteringsfrekvens, trender i organisk trafikk og søkeintensjon med mer. 

Hvordan foreta beregninger av SEO-prognoser? (Eksempler)

Beregning av SEO-prognoser innebærer å analysere en rekke datakilder og innsikt, for å forutsi fremtidig organisk trafikk, og mulige framtidige inntekter fra søkemotoroptimalisering.

Selv om det ikke finnes en standardisert metode for å utarbeide SEO-prognoser, finnes det noen ideelle fremgangsmåter som vi kan ta utgangspunkt i:

Grunnleggende estimater

Denne metoden er basert på å evaluere utviklingen i tidligere organisk trafikk på et nettsted. 

Ved å gjøre dette, kan vi anslå hvor mye trafikken kan øke i fremtiden, gitt at man opprettholder samme innsatsnivå. Denne tilnærmingen tar imidlertid ikke hensyn til konkurrentenes grep eller endringer i algoritmer i Google.

Maler i regneark

Regneark som Excel og Google Sheets, er gode verktøy for å utarbeide SEO-prognoser. 

Disse programmene har innebygde funksjoner som gjør omfattende og kompliserte beregninger lettere. Ved å legge inn tallene og anvende aktuelle funksjoner og formler, kan man få en oversikt over de viktigste indikatorene for vekst på en oversiktlig og strukturert måte.

Python-algoritmer

En annen metode for å utarbeide SEO-prognoser er å utvikle algoritmer ved hjelp av programmeringsspråket Python. 

Python inneholder funksjoner som gjør det mulig å analysere store mengder historiske data og utarbeide solide, databaserte estimater. Man kan koble til data fra Google Analytics og programmer som Semrush, for å generere en skreddersydd SEO-prognose.

Nå er ikke SEO-prognoser en eksakt vitenskap, og det vil alltid være usikkerhet og endringer i søkemotorenes algoritmer. 

Likevel kan prognoser bidra til at bedrifter kan planlegge mer effektivt, og forvalte ressursene der de gir størst verdi, noe som fører til bedre resultater og mindre sløsing med tid og penger.

En tenkt formel for å beregne verdien av SEO

Selv om det ikke finnes en generell formel for å beregne SEO-prognoser, kan vi se på en grunnleggende formel som tar hensyn til noen av de viktigste faktorene vi har sett på her.

For eksempel kan vi tenke oss en formel som inkluderer søkevolum, klikkfrekvens (CTR) og konverteringsfrekvens, for å forsøksvis estimere potensielle inntekter fra søkemotoroptimalisering.

Formel for SEO-prognose:

Potensielle inntekter = Søkevolum * CTR * Konverteringsfrekvens * Gjennomsnittlig ordreverdi

Her er en kort forklaring av hver faktor:

  • Søkevolum:

Antall søk for et bestemt søkeord eller en søkefrase i en gitt tidsperiode.

  • Klikkfrekvens (CTR):

Andelen av personer som klikker på et organisk treff etter å ha søkt etter et bestemt søkeord eller en søkefrase.

  • Konverteringsfrekvens:

Andelen av besøkende som utfører en ønsket handling (for eksempel å kjøpe et produkt eller registrere seg for et nyhetsbrev) etter å ha klikket på en organisk lenke.

  • Gjennomsnittlig ordreverdi (AOV):

Den gjennomsnittlige verdien av en transaksjon på nettstedet ditt.

Det er viktig å merke seg at denne formelen er forenklet og ikke tar hensyn til alle faktorer som kan påvirke SEO-prognoser som sesongvariasjoner og endringer i algoritmer i Google. 

For å kunne lage en enda mer nøyaktig og omfattende prognose, kunne vi vurdere å kombinere denne formelen med andre metoder, for eksempel historiske trender, konkurrentanalyse og bransjespesifikke innsikter.