[SEO Casestudie] 357% økt synlighet i Google på 36 uker

De siste månedene her jeg tatt noen viktige posisjoner i søkemarkedet jeg jobber innenfor: SEO-bransjen. Hva betyr det? Sidene mine oppnår høye rangeringer i Google, og her vil jeg vise deg litt hvordan jeg har jobbet så du kan forbedre din synlighet i søkemotorene.

Av: Bjørn Marius Narjord,
Publisert: 04/08/2022

Fra 0 til hundrevis av høye rangeringer i Google


I dette casestudiet skal vi ta en titt på hva jeg gjorde for å øke organiske synlighet i Google for Intentseo.no.

Med en helt ny nettløsning. 

357% økning i rangeringsdistribusjon har gitt stor vekst i Google på under et år. Målt i sammenligning med de absolutt største konkurrentene i markedet.

Her er noen av de viktigste tallene siden nyttår. 

Nøkkeltall

357%

Organisk økning i Google

32%

Andel av rangeringer

356%

Økt trafikk til nettsiden

15

Snittplassering i Google

Resultater for intentseo.no etter målingene i casestudiet:

32% andel synlighet basert på måling av rangeringsdistribusjon, 14% estimert trafikk og en snittrangering på 15,53. 

En økning med 357% i 2022.

357%
Økning i Google

Mange sliter med å oppnå resultater med SEO. 

Her vil jeg vise deg hva jeg har gjort for å oppnå gode resultater.

SEO-casestudie-bygging-av-synliget-i-google-Intent-seo-digital

Rangeringsdistribusjon viser hvordan et nettsted rangerer på tvers av Googles søkeresultater, for en rekke forskjellige søkeord.

Jeg har definert klare mål for hva jeg vil oppnå med SEO, og jeg måler framdriften på flere ulike parametere som vekst i synlighet, trafikkestimat og gjennomsnittlige posisjoner.

Problemet med SEO


Synlighet i Google er viktig for de fleste bedrifter verden over. Likevel er det utfordrende å lykkes.

Hvorfor er det slik?

Enorme søketall, men lite synlighet

Det produseres enorme mengder med tekster og innhold hver dag som publiseres på nett.

De fleste bedrifter ønsker å gjøre seg synlig i Google.

Noe de gjør rett i.

Google dominerer søkemarkedet, også i Norge, hvor andelen er over 90%.

Det medfører over 50 millioner Google-søk i Norge per døgn.

Enorme mengder trafikk og søk hver dag, ikke sant?

Dette er et bilde på den alarmerende realiteten

En undersøkelse gjort av Ahrefs viste tidligere noen tall som er lite lystig lesning for bedrifter rundt om i verden.

 • 90% av alle nettløsninger på verdensbasis får ingen trafikk fra søkemotorene.
 • Bare 5% av alle tekstene vi produserer hver dag får synlighet i Google.
 • 90% av alle kjøpsprosesser starter i dag i Google.

Med andre ord får de fleste nettsider lite eller ingen trafikk fra søkemotorene.

Dette er etter min mening noen av årsakene:

seo-casestudie-90-prosent-av-nettsider-ingen-trafikk-fra-google-kilde-ahrefs

90% får ingen trafikk: Det vil si at mange sider ikke vises i søkeresultatet når folk søker (Kilde: Ahrefs). 

Hvorfor feiler mange nettsider med SEO?


Problemene oppstår fort grunnet manglende planlegging og utydelige mål. 

 • Fordi det ofte er for stort fokus på implementering av teknologi (for tidlig)
 • Det brukes for lite ressurser på å skaffe god innsikt og data, og bygge nettløsninger og innhold etter dette.
 • Søkeintensjon blir ikke møtt. Google framhever ikke innholdet.
 • Uklare mål for hva en ønsker å oppnå. «Vi vil bare ha en nettside» går igjen. 

Det her er litt av hverdagen i bedrifter og virksomheter i Norge.

Og det stopper ikke her.

Som dominerende aktør har Google over 86% av søkemarkedet på verdensbasis

Ingen plan for egen synlighet i søkemotorene

Det publiseres innhold over en lav sko, og det er slik bedrifter er vant til å gjøre det. Innhold av god kvalitet er bra. Og tanken er selvfølgelig god.

Det er bare ikke nok til å oppnå relevante rangeringer i Google.

Ledere og ansatte sier til hverandre: nå må vi se til å få publisert noe bra på bloggen. Og de ender ofte opp med å tilføye enda mer innhold for den «søkemotoriske søppeldynga». (Selv om innholdet kan være av høy kvalitet). 

Dypt begravd med lave rangeringer.

seo-case-liten-synlighet-i-google-side-4-intent-seo-digital

La meg bruke et eget eksempel her. Jeg har liten nytte av en rangering på side 4 i Google for et søkeord jeg burde ha bedre synlighet for. 

Hvor mye av innholdet ditt er skapt for Google?

Mange bedrifter har flotte nettsider, og de kan ha utmerkede salgssider og annet nyttig innhold på plass.

Og ja, det er mange som jobber godt med dette.

Men tenk på det, hvor mange finner sidene dine via Google og andre søkemotorer?

Når vi vet at det gjøres millioner av søk i Norge hver dag.

Så hvordan klare å gjøre seg synlig der konkurransen er stor, og albuerommet lite?

La oss se mer på hva du må gjøre for å få til dette:

Tenk på disse tingene når du tester for SEO


Så til det virkelig interessante. Hvordan få til SEO på riktig måte?

Først må du finne ut hvor du selv står i landskapet. Deretter ser du på de som er rundt deg - altså konkurrentene.

Legg lista høyt for hva du vil måle

For å se hvor det er mulig å ta marked, måler jeg meg mot de tøffeste konkurrentene i landet. Det vil si eksperter innen faget og byråer med millioner i omsetning per år. Noen over 100 millioner.

Dette må du finne ut

Er ikke det å plage seg selv vel mye? Nei, fordi SEO er konkurransebasert, og du må se på hvem som faktisk rangerer for et søkeord. Samme om det er et gigantkonsern eller en mindre aktør.  

Hvem har det mest relevante søkeresultatet i Google?

Derfor har også disse tallene stor verdi for meg. 

Nytten av å teste på denne måten

 • Se hvor du står. Du får et «kompass» å jobbe etter.
 • Du ser hva som fungerer.
 • Hvilke søkeord og volum du mangler.
 • Hvor det kan ligge nye muligheter.

Uten dette jobber du i blinde. Fjern det som ikke fungerer og gjør mer av det som gir deg verdi.

Disse tallene har jeg valgt å se på:

Casestudiet: Slik bruker jeg tallene


For å kunne følge utviklingen definerte jeg noen rammer. Lite sier så mye om et nettsteds tilstand når det kommer til SEO, enn rangeringsdistribusjon

Denne fordelingen viser prosentandelen av søkeord som et nettsted er synlig for i de første søkeresultatene (posisjon 1 til 10 og videre).

Måling av 500 søkeord - dette fant jeg ut

Jeg gjorde følgende (og gjør fortsatt):

 • Undersøkte markedet for SEO og hvilke søkevolum som finnes.
 • Her identifiserte jeg rundt 500 relevante søkeord og emner. 
 • Sammenlignet mine tall med de 20-30 hardeste konkurrentene.

Finn et meningsfylt søkevolum og mål rangeringsdistribusjonen din

I praksis lar dette meg følge utviklingen med rangeringer i Google, og hvordan jeg ligger an i forhold til de rundt meg.

Rangeringsprogresjon og andelen av et sammensatt søkevolum som gir mening for min nettside.

Da ser det slik ut med det utvalget volum jeg har valgt å måle:

seo-case-studie-konkurrentanalyse-intent-seo-digital

Rangeringsprogresjon og andelen av et sammensatt søkevolum og konkurrentbilde, som gir mening for meg. 

Vi kan se litt på hva jeg har klart å registrere av resultater:

Dette gjør jeg for å lykkes i Google


Er jeg en eliteekspert på SEO? Nei, det er mye jeg ikke kan innen faget selv om jeg har mye erfaring som SEO-konsulent.

Men jeg har en klar plan. Og stor vilje til å lykkes. Og jeg ser på hva som fungerer der ute. Hva folk søker etter, og vil ha svar på.

Så jeg produserer innhold og sider basert på innsikten jeg får.

Jeg gjetter ikke. Og skriver som regel ikke en tekst om SEO uten at det er en tanke bak.

Analyser - og analyser igjen

I forkant av hver side eller ressurs jeg lager legger jeg ned en stor mengde analyse. Nøkkelen ligger som vi har vært inne på i kvalitetsinnhold som vekker søkemotorens interesse.

Det fører igjen til økt trafikk inn til nettsiden, med interesserte besøkende og mulige kunder.

Hvilke resultater har dette gitt meg det siste snaue året?

La oss ta en kikk:

Resultatene: 457% økning i visninger ++


På bakgrunn av rammene for dette casestudiet, og rammene jeg satte for tallene, viser det økende tall siden starten i fjor høst. 

Stigningen har vært jevn og enkelte sider har hatt stor vekst.

Over 450% økning i visninger for enkelte artikler på nettsiden! Her er noen av nøkkeltallene:

SEO-case-studie-vekst-i-trafikk-intent-seo-digital

Intentseo.no beregnes til å ha ca. 14% av trafikken basert på søkevolumet og konkurrentene jeg definerte.

seo-case-studie-okning-synlighet-intent-seo-digital

Siden publisering har Intentseo.no hatt en jevn vekst, og den nevnte 32% er basert på de samme tallene og konkurrentene.

Visninger-og-organiske-plasseringer-google-search-console

Også tallene i Google Search Console viser utviklingen. Økningen i visninger (Blå) og plasseringer (oransje) i samme periode.

Med andre ord merkbare utslag i arbeidet med økt synlighet!

Økende besøkstall er bra, men relevante besøk er bedre

En rekke verdifulle rangeringer på side 1 og topp 3 i Google gir meg nå mange gevinster:

 • Relevante henvendelser fra både mulige kunder, nye samarbeidspartnere og andre aktører innenfor bransjen
 • Store penger spart på annonsering gjennom systematisk arbeid med SEO

Høyere rangeringer for en rekke relevante søkeord

Blant annet søkeord som "SEO-analyse", "Hva er SEO", "SEO ekspert Norge", "Søkemotoroptimalisering" osv.

Og topp 3-plasseringer i Google gir resultater i praksis:

SEO casestudie - rangeringer-i-google-for-relevante-sokeord-intent-seo

En vesentlig andel av søketrafikken vi har sett på her gir en rekke høye rangeringer på førstesiden eller i de øverste plasseringene i søkemotoren.

Hundrevis av rangeringer i organiske søk.

Økning i antall visninger på 457% 

Nøkkelen ligger som vi har vært inne på i kvalitetsinnhold som vekker søkemotorens interesse.

Slik som denne omfattende guiden:

seo-eksempel-i-okning-trafikk-intent-seo-digital

Høye plasseringer gir økt trafikk

 Denne siden om SEO-analyse, har med god plassering økt visningene med 457% den siste måneden!

Det fører igjen til økt trafikk inn til nettsiden, med interesserte besøkende.

Hvorfor er disse søkeordene viktige?

Fordi mange mennesker søker etter disse begrepene hver måned i Google. De har høye søkevolum

Men det kan også være stor verdi i søkeord med lave søkevolum. Nøkkelen til dette ligger i relevans og intensjon. 

Så hvordan lykkes med å bygge denne trafikken?

La meg vise deg hvordan:

Nøkkelen til suksess med SEO


Definerte jeg mål etter at sidene på nettstedet mitt ble publisert?

Nei, de kom før jeg skrev en setning eller publiserte en eneste HTML-tag.

Hvorfor?

Fordi vi er avhengige av å finne ut HVA vi må sikte mot før vi utvikler det tekniske og produserer innhold.

Bruk innsikt og finn ut hva du trenger for å skape verdifullt innhold for SEO

# Dette er det viktigste du gjør for å få resultater

1. For å lykkes må du ha en tydelig plan. En solid SEO-strategi som beskriver hva du vil oppnå.

Som støttes opp av reelle data som forteller hva som faktisk foregår i søkemarkedet Google dominerer dag etter dag. 

2. Jobben må gjøres riktig for å få til ekte resultater. IKKE hiv ut tekster og innhold som mange andre gjør uten god innsikt.

# Ikke få utviklet teknologien før du vet hva du trenger

Dette bør grovt sett heller være rekkefølgen i et nettsideprosjekt med perspektiv på søkemotoroptimalisering:

 • Research og analyse
 • Nettsidestruktur
 • Produksjon av innhold
 • Oppsett av sider
 • Teknisk SEO og hastighet
seo-healthscore-intent-seo-digital

Det tekniske på nettsiden er også avgjørende for å lykkes med SEO. Sidehastighet og "healthscore" påvirker mulighetene for å rangere i Google. 

Likvel, du bør starte med noe Google setter stadig høyere.

La oss grave litt dypere:

# Start med søkeintensjon

Google framhever innholdet mitt fordi det har verdi for søkeren, og det kan forhåpentligvis hjelpe andre som driver med søkemotoroptimalisering. 

 • I tillegg prøver jeg å imøtekomme søkeintensjonen hver gang jeg lager en side eller artikkel som er ment for søkemotoren. 
 • Det er med på å øke den organiske synligheten enda mer. 
 • Det gir Google større grunn til å framheve dine sider i søket.

Søkemotoren ser at dette er et av de beste resultatene å vise til den som gjør et søk.  

Du har endelig lagt et grunnlag for å lykkes med SEO. 

Hvordan kan du finne ut hvilke fordeler dette vil gi det?

La oss se på noen av gevinstene:

Bonus: Slik måler du verdien av SEO


Oppnår du høye rangeringer i Google, har disse stor verdi avhengig av søkevolumet.

En førsteplass i Google gir rundt 39% av trafikken for et søkeord. 

Det vil si at om søkeord har et søkevolum på 1000 søk i måneden, kan du beregne rundt 400 besøk på nettsiden din fra søkemotoren for øverste plassering i søkeresultatet.

Det kan fort sette i gang verdifulle handlinger på nettsidene dine.

seo-studie-klikkrate-google-sok-topp-3

CTR i Google: Beregninger av klikkrate (CTR) for topp 3 posisjoner i Google. En øverste posisjon gir en solid andel av klikk. Faktisk dobbelt så mye som plass 2.  (Kilde: Firstpagesage.com)

Trafikk fra rangeringer og synlighet direkte i søket øker også:

klikkrate-google-featured-snippets-case

CTR for Featured snippets: Beregninger av klikkrate (CTR) for topp Featured Snippets i Google. Google viser elementer fra nettsiden din direkte i søket. (Kilde: Firstpagesage.com)

Kalkuler mulighetene i for eksempel verktøyet Semrush:

Featured-snippets-visninger-i-google-muligheter

Kartlegg også muligheter for visninger direkte i søket: Utdrag fra nettsiden din kan vises direkte i Google med bruk av Featured Snippets. (Posisjon 0 i Google). 

Lag innhold som Google kan fange opp med kode for Featured Snippets:

featured-snippet-eksempel-intent-seo-digital

Kapre plasseringer i Google med disse. Får du slike plasseringer i søkemotoren betyr det fort flere plasseringer som nr.1 i søket. 

Du kan også regne verdien sammenlignet med annonsepris i Google Ads.

Annonser og reklame må hele tiden finansieres

I dette casestudiet har jeg også tatt med et eksempel for kostnad rundt annonsering. For noen av de viktigste søkeordene jeg rangerer for i Google, tilsvarer dette ca. 60.000 kr i året i annonsekroner.

Penger jeg måtte ha brukt i Google Ads for den samme synligheten.

Verdien av vellykket SEO er vanskelig å slå

Det er det markedsføring bør handle om; få igjen mest mulig verdi for hver krone du bruker. 

I tillegg kan du få rangeringer for en mengde søkeord om du lykkes med å skape synlighet for innholdet du lager. Det kan sluse inn store mengder besøkende til nettsiden din. 

Det viktigste er likevel å skape trafikk til de mest verdifulle sidene dine, og måle konverteringer (som et kjøp eller en nedlasting) for disse.

Verdiene av SEO er forskjellige, du kan hente verdi på flere områder. Det viktigste vi gjør er å måle hva innsatsen gir oss tilbake. 

Vurder hva du får tilbake for innsatsen!

SEO-casestudie - verdivurdering SEO - annonsekostnad

SEO målt i annonseverdi: Her bruker jeg Morningscore til å regne ut verdien for et sett søkeord jeg rangerer for i Google. En av verdiene søkemotoroptimalisering gir i form av fortjente rangeringer. (som du ikke trenger å betale annonsepenger for). Jeg sammenligner alltid med de største norske aktørene. (Montasje). 

Oppsummering


Her har jeg fått vist deg hvordan jeg har lykkes med å bygge organisk synlighet i Google - på relativt kort tid.

I tillegg har vi sett litt på hva du kan gjøre for å oppnå det samme, eller styrke din SEO.

Det kan gi deg store gevinster.

Google er oppe 24 timer i døgnet. Hele uka. Hele året.

Det fører til henvendelser og knytting av kontakter.

SEO har mange ulike verdier. Disse må identifiseres. Det er opp til deg å finne ut hva som gir besøk, ønskede handlinger, penger i kassa.

Men jeg kan hjelpe deg. 

Med riktige verktøy, god analyse og TYDELIGE mål for hva du vil oppnå.

Veksten kommer deretter.

Da kan vi ta en high-five.

Om forfatteren

SEO-spesialist som deler mine beste råd og tips i Intentbloggen. Jeg har over 10 års erfaring med digital markedsføring og synlighet på nett. 

Bjorn-Marius-Narjord-Intent-SEO-og-Digital

Se også disse sakene

Hva er SEO?
Hvordan velge SEO-byrå?
SEO Analyse
Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}