SEO-innhold

Hva kjennetegner godt innhold i Google, og hva må til for å kunne skape dette? Her får du svar på disse spørsmålene, og du blir kjent med elementene som må på plass for å skape kvalitetsinnhold med SEO.

Hva er SEO-innhold?

Godt innhold i Google kan kjennetegnes ved flere viktige faktorer som sikrer at du får nyttig, pålitelig og relevant informasjon når du gjennomfører et søk i søkemotoren. Produksjon av kvalitetsinnhold er en viktig del av dette arbeidet, og kjennetegner godt innhold i arbeid med SEO.

Hvorfor er SEO-innhold viktig?

Innholdet du lager for å oppnå relevant synlighet i Google, bør først og fremst være skapt for å hjelpe mennesker og være nyttig for dine besøkende. Derfor er det viktig å vite hva som kjennetegner godt innhold på nett.

Særlig etter inntoget av verktøy innen kunstig intelligens blir det gode innholdet viktigere. Les mer om hvorfor her og hvordan du kan jobbe godt med SEO-innhold i 2024

Eksempler på godt SEO-innhold

Her er noen av hovedelementene som kjennetegner og bidrar til godt innhold:

Originalitet

Innholdet ditt bør tilføre unik og ekte informasjon, basert på god research, formidling av fakta eller analyse. Dette skal ikke være kopiert eller omskrevet fra andre kilder, men i stedet ha et mål om å tilføre relevant verdi og originalitet.

Dybde og kvalitet

Innholdet du tilbyr skal gi en grundig og omfattende beskrivelse av emnet du beskriver. Det bør inneholde innsiktsfull analyse eller interessant informasjon som går utover det som allerede finnes om emnet.

Faglig ekspertise

Innholdet bør være skrevet av eksperter eller fagpersoner som tydelig viser at de har god kunnskap om emnet. Dette bygger tillit hos leserne dine, og øker innholdets troverdighet. Du kan gjøre dette selv eller knytte deg til eksperter innenfor temaet du ønsker å belyse.

Ha god brukeropplevelse på sidene dine

Google belønner innhold som gir en god og enkel sideopplevelse. Dette innebærer blant annet at siden er rask, mobilvennlig, sikker og brukervennlig.

Skap verdifullt innhold rettet mot mennesker

Det er viktig  å lage innhold som først og fremst gir nytte og verdi for mennesker. Og ikke for å manipulere rangeringer i Google. Innholdet skal være relevant og engasjerende for de som leser. Jeg har nok nevnt dette flere steder i denne bloggen, men skriv først for mennesker, deretter søkemotorene. 

Bruk et korrekt og tydelig språk

Innholdet ditt bør være fri for skrivefeil, og være godt strukturert og organisert. Dette vil skape god lesbarhet og bedre forståelse hos den som leser eller mottar budskapet. 

Overskrifter og sidetitler

Disse bør være beskrivende og gi gode oppsummeringer av innholdet. Uten å være overdrevne eller usanne.

Tenk på formålet med innholdet ditt

Fokuser på å lage innhold som svarer på leserens spørsmål og eventuelle behov. Vær hjelpsom hele veien.

Ta høyde for E-E-A-T 

Ekspertise, Erfaring, Autoritet og Troverdighet. Dette utgjør begrepet E-E-A-T i Google, og er viktige faktorer for å skape godt innhold. Innholdet ditt bør demonstrere disse kvalitetene, og være i tråd med Googles retningslinjer.